Eerste academiejaar voor eerste tUL-,,school''

IN STARTBLOKKEN VOOR LEVENSWETENSCHAPPEN

DIEPENBEEK/MAASTRICHT -
De verwachting is dat enkele tientallen studenten die aan het Limburgs Universitair Centrum (LUC) in Diepenbeek de tweede kandidatuur biomedische wetenschappen met succes hebben voltooid -- zaterdag is de proclamatie -- vanaf dit najaar verder gaan studeren in Maastricht: 35 gaan aan de transnationale Universiteit Limburg (tUL) de richting biologische gezonheidskunde volgen, 10 aan de Universiteit Maastricht (UM) de richting gezondheidsvoorlichting.

Vakantie staat dit jaar niet in de Diepenbeekse en Maastrichtse woordenboeken. Op beide campussen bereidt men de echte start voor van de tUL. Donderdag 18 januari 2001 was weliswaar een historische dag in de geschiedenis van de universiteiten van Diepenbeek en Maastricht -- de Vlaamse en Nederlandse onderwijsministers ondertekenden toen het verdrag betreffende de oprichting van de tUL --, maar binnenkort bevolken ook studenten de grensoverschrijdende universiteit.


Schools
Essentieel in de werking van de tUL zijn de scholen . Bedoeld worden scholen naar het model van het angelsaksisch systeem van schools : delen van de universiteit die verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van onderwijs en onderzoek in een bepaalde discipline of groep van disciplines.

De studenten biomedische wetenschappen van de tUL worden opgeleid binnen de School der Levenswetenschappen, die vanaf het academiejaar 2001-2002 van start gaat. In het academiejaar 2001-2002 gaat ook de School voor Kennistechnologie ICT-Wiskunde-Informatica (Kiwi). Die school bouwt voort op de ervaring die het LUC en de UM al voor het bestaan van de tUL opdeden met de gemeenschappelijke opleiding kennistechnologie-informatica. In het academiejaar 2002-2003 volgt de School voor Onderwijswetenschappen.


Expansie
De levenswetenschappen vormen een veelzijdig complex van vakgebieden waarin levende materie op verschillende niveaus wordt bestudeerd: moleculen, genen, cellen, individuen, populaties, systemen, enz. De School voor Levenswetenschappen organiseert haar onderzoek langs twee fronten: expertisecentra en accentgebieden. De accentgebieden sluiten aan bij de huidige onderzoeksthematiek van het LUC en de UM, onder meer hart- en vaatziekten en auto-immuniteit. ,,De levenswetenschappen vormen een breed complex van vakgebieden dat enorm in expansie is, zowel economisch als wetenschappelijk'', zegt Ingrid Vrancken van het LUC. ,,Daar waar de informaticatechnologie de doorbraak van de 20ste eeuw was, zegt men wel eens dat de 21ste eeuw die van de levenswetenschappen zal zijn''. (AK)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees