Hassan in hongerstaking in Menen om situatie in Iran aan te klagen

,,Ik ben radeloos''

MENEN -
De 50-jarige Hassan Goodarzi uit Iran stopte enkele dagen geleden zijn hongerstaking. Hij hield het elf dagen vol, een stuk minder dan de geplande maand. ,,Ik ging in hongerstaking om de mensonterende toestand in Iran in het daglicht te stellen maar ook om de Belgische overheid ertoe te bewegen zich het lot van de Iraanse asielzoekers beter aan te trekken.''

Omdat zijn gezondheidstoestand na elf dagen hongerstaken er fel op achteruit was gegaan, stopte Hassan zijn actie.

Hassan verblijft in het Rode Kruis Opvangcentrum in Menen. In december 2000 verliet hij zijn land, waar hij als officier bij de gendarmerie werkte. ,,Het was moeilijk om Iran te verlaten. Daarom deed ik het alleen en liet mijn vrouw en enig kind daar achter. Ik hoop ooit terug te kunnen naar mijn vaderland, maar dan zal de toestand er grondig moeten verbeteren. Als ik nu terugkeer, mag ik voor mijn leven vrezen.''

Waarom verliet hij zijn land? ,,Het regime in mijn land blijft maar doorgaan met de doodstraf, met lynchpartijen, zweepslagen. Er zijn helemaal geen mensenrechten. De landen waar er democratie is en die asielzoekers kunnen opvangen, laten het afweten. Zelf vroeg ik op 12 januari 2001 asiel aan, maar tot mijn grote teleurstelling was het antwoord negatief. Ik ben nu al zes maanden in het opvangcentrum in Menen. Waar ik over pakweg een maand zal zijn, daar heb ik het raden naar. Mijn aanvraag tot asiel werd geweigerd, maar België repatrieert geen Iraniërs naar hun land.''


Illegaliteit
Gaat hij dan in de illegaliteit onderduiken? ,,Dat mag niet. Maar zeg jij mij eens wat ik moet doen. Ik ben radeloos.''

Tijdens zijn hongerstaking kreeg hij steun van landgenoten die over heel Vlaanderen verblijven, vooral Gentse Iraniërs. ,,Ik kreeg ook de schriftelijke steun van landgenoten die in de VS verblijven. Ze raden me echter aan met mijn hongerstaking niet tot het einde te gaan. Als ik ooit mijn land en mijn familie wil terugzien, kan dat inderdaad niet.''

Christine Vercoutere, verantwoordelijke voor het Meense opvangcentrum: ,,We hebben respect voor de beslissing van Hassan om in hongerstaking te gaan. Hij is een volwassen man en we hebben hem geenszins willen beïnvloeden. Aanvankelijk dachten we dat hij die actie ondernam voor zichzelf, maar het werd ons snel duidelijk dat hij het opneemt voor alle Iraanse asielzoekers.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees