Gemeente in de clinch met kerkfabriek

KNESSELARE -
Er zit een haar in de boter tussen de kerkfabriek Sint-Willibrordus en de gemeente Knesselare. De voltallige gemeenteraad stuurt de begroting 2003 van de kerkfabriek terug naar afzender. De gemeentelijke toelage die gevraagd wordt, is te groot en wordt volgens de politici te weinig gefundeerd.

De kerkfabriek heeft geen meerjarenplanning en legde volgens burgemeester Antoine Schrans ook een te magere verantwoordingsnota voor om de hoge bedragen te staven die in 2003 aan de gemeente worden gevraagd.

,,De gewone en buitengewone toelage voor 2003 beslaan samen ongeveer 140.000 euro of meer dan 5,5 miljoen Belgische frank'', zegt burgemeester Schrans. ,,Aan de provincie wordt dan nog eens 109.000 euro en aan de Staat 329.000 frank gevraagd. In totaal zowat twintig miljoen Belgische frank. Ik heb via de gemeentesecretaris een verantwoordingsnota gevraagd aan de kerkfabriek. Het antwoord dat we daarop gekregen hebben, is weinig zeggend.'' Voorzitter Georges Stock van de Knesselaarse kerkfabriek reageert verontwaardigd. Toen wij hem gisteren om een reactie vroegen, was hij nog niet officieel op de hoogte gebracht van de problemen. ,,Het is dan ook moeilijk om te reageren'', zegt Stock. ,,We zullen de begroting wellicht teruggestuurd krijgen en zullen op alle vragen antwoorden.'' (JSA)

Corrigeer

MEER NIEUWS