Heifortstraat en Tervenen in het nieuw

ERTVELDE -
De Heifortstraat en Tervenen krijgen volgend jaar een nieuw uitzicht. Het wegdek wordt heraangelegd, de riolering vernieuwd, fietspaden aangelegd en er komen snelheidsremmers. Als het een beetje meezit vangen de werken aan omstreeks april-mei 2003.

De inwoners van de betrokken straten konden woensdagavond tijdens een infovergadering opmerkingen geven over het voorontwerpplan. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

De Heifortstraat wordt volledig vernieuwd, Tervenen wordt heraangelegd vanaf de Heifortstraat tot het kruispunt met de Heidestraat. Ook de zijstraat in Tervenen, waarin de school is gelegen, wordt heraangelegd.

In het Heulewijkstraatje worden de woningen aangesloten op de collector van Tervenen -- niet langer op de sloot in de straat -- en in Tervenenwegel komen er pompputten aan de woningen die niet in het rioolstelsel kunnen lozen. Vanaf de Heifortstraat tot aan de Stuivenbergstraat wordt een aparte riool gestoken voor het afvoeren van regenwater.

De nieuwe rijweg wordt vijf meter breed en op zes plaatsen zorgen asverschuivingen voor een lage snelheid. Er komt ook groen in de plantvakken van de asverschuivingen.

Aan beide zijden van de weg komt een fietspad in asfalt omdat die materie comfortabeler is om te fietsen dan betonklinkers. Haagjes zullen op verscheidene plaatsen het wegdek scheiden van het fietspad.

De kostprijs bedraagt een 2,1 miljoen euro (85 miljoen frank). (RVH)

Corrigeer

MEER NIEUWS