Rel om organisatie van infoavond rond borstkankerpreventie in Ooike

Vrouwenbeweging boos op schepen

OOIKE -
,,Waarom mogen wij van schepen van Welzijnszorg Nicole Vander Straeten geen voordracht rond borstkankerscreening organiseren? Misschien wel uit jaloezie omdat het gemeentebestuur liever zelf het initiatief wil nemen.'' Jano Somers, voorzitter van de vrouwenbeweging De Blauwe Lotus in Wortegem-Petegem, is niet te spreken over het veto van de schepen. ,,Mijn voorstel om samen te werken, werd afgewezen'', kaatst Nicole Vander Straeten de bal terug.

Dat een lovenswaardig initiatief rond gezondsheidspreventie toch op een rel kan uitdraaien, blijkt momenteel in Wortegem-Petegem. De vrouwenbeweging De Blauwe Lotus plant op vrijdag 11 oktober in zaal Schuttershof in Ooike een informatieavond rond borstkankerscreening. De voorstelling zou verzorgd worden door dokter Lut De Deken, stafmedewerkster van de vzw Locoregionaal Gezondsheidsoverleg (LOGO) van Zuid-Oost-Vlaanderen. LOGO besteedt onder andere aandacht aan borstkankerpreventie.

,,Schepen Nicole Vander Straeten, die ook in het bestuur van LOGO zetelt, verzet zich tegen de organisatie van de infoavond'', onderstreept Jano Somers. ,,Nochtans kunnen zowel gemeenten, ziekenfondsen als vrouwenbewegingen de voorstellingen van LOGO aanvragen. Eigenlijk hebben wij het raden waarom de schepen ons initiatief dwarsboomt. De Blauwe Lotus is een pluralistische vereniging die activiteiten voor alle vrouwen, dus ook voor niet-leden, organiseert. Tenslotte gaat het hier over volksgezondheid. Merkwaardig is wel dat in april vorig jaar de KVLV van Moregem wel een identieke LOGO-voorstelling mocht organiseren.''


,,Voorbarig''
,,LOGO-Zuid-Oost-Vlaanderen wordt door de betrokken gemeenten, en dus ook door Wortegem-Petegem, a rato van 0,24 euro per inwoner gesponsord'', verduidelijkt Nicole Vander Straeten. ,,De gemeenten hebben daarom ook een prioritair recht om LOGO-voorstellingen te organiseren. Ik juich toe dat ook De Blauwe Lotus bekommert is om gezondheidspreventie, maar de vereniging weet ook dat de gemeente op dat vlak al actief is. Het gaat niet op dat de zes vrouwenbewegingen in Wortegem-Petegem elk op hun beurt een LOGO-voorstelling, met de aanwezigheid van een dokter, zouden willen organiseren. Dat zou trouwens voor LOGO te veel geld kosten. De organisatie van de KVLV in Moregem vorig jaar was wat voorbarig.''

Of De Blauwe Lotus de organisatie definitief moet afblazen, zal maandag blijken. Dan buigt de raad van bestuur van LOGO zich over de zaak.

Corrigeer

MEER NIEUWS