Kortessem heeft nieuwe archeologische vindplaats

Merovingische speer ontdekt in Wintershoven


Met de vondst van een Merovingische speerpunt is Kortessem een archeologische vindplaats rijker. Volgens heemkundige Luk Machiels is dit een bevestiging van zijn stelling dat Wintershoven van oudsher een woonplaats en offerplaats is geweest voor de toenmalige mensen. Jef Medaerts ontdekte de speerpunt 25 jaar geleden bij het aanleggen van twee vijvers.

De aankondiging van de publicatie Kortessem in Keltisch en Gallo-Romeins perspectief door Luk Machiels zorgde voor een kettingreactie. Na Hugo Rochus herinnerde Jef Medaerts zich de speer die hij 25 jaar geleden vond.

,,Ook enorme aantallen mensenbeenderen en scherven kwamen naar boven'', zegt Jef Medaerts.

Maar alleen de speer bleef bewaard. De Tongerse amateur-archeoloog Jo Gilissen zocht 25 jaar geleden nog wat scherven bijeen. Volgens toenmalig diensthoofd Willy Vanvinckenroye waren de scherven uit de tweede eeuw na Christus en de speer uit de vijfde tot de zevende eeuw. De beenderen werden niet gedateerd. Onlangs onderzocht provinciaal archeologe Linda Bogaert nogmaals de speer en zij kwam tot dezelfde vaststelling.


Geen kerkhof
Luk Machiels onderzocht met metaaldetectoren de oevers van de vijvers en vond vier kleine hoefijzers.

,,In de Gallo-Romeinse tijd kwamen hoefijzers niet zo vaak voor, wel bij de Merovingers. De paarden waren toen een stuk kleiner dan nu. Daarom denk ik dat de hoefijzers eveneens Merovingisch zijn.''

Dat de massa beenderen van een kerkhof zouden zijn, betwist Machiels ten stelligste.

,,Grafkuilen kun je niet maken in een moeras, trouwens de beenderen lagen niet afzonderlijk maar wel over elkaar. Dit is een heidense offerplaats. Na de krijgsverrichtingen gooide men de gesneuvelden en de krijgsbuit zoals wapens en vaatwerk in een put om te offeren aan de goden van de ondergrond.''

Deze stelling wordt ook door de Franse archeoloog Bruneaux verdedigd. ,,In mijn boek haal ik argumenten aan die duidelijk maken dat Wintershoven een oude religieuze plaats was die via de Kelten en daarna de Gallo-Romeinen naar een Merovingische context evolueerde. Later hebben de christenen hierop in gepikt en zo zijn de Heiligen van Wintershoven ontstaan. Tal van landelijke dorpjes verbergen dergelijke geschiedenis.''

  • Meer informatie bij Luk Machiels, Bredeweg 53 in Kortessem, 011-37.77.61.
  • Corrigeer

    MEER NIEUWS