7800 woningen op tien jaar

HASSELT -
In provinciehoofdplaats zijn er tegen 2012 zo'n 7.800 bijkomende woningen nodig. Een studie van bureau GEDAS in opdracht van het stadsbestuur wijst dat uit. De woonbehoeftennota gaat eerst naar de gemeenteraad, dan naar de Vlaamse overheid.

Ongeveer 3.000 woonentiteiten zullen nodig zijn voor de eigen gezinsaangroei. Dat komt vooral omdat er met almaar meer alleenwonenden en eenoudergezinnen minder bewoners per gezin zijn. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen legt ook een inwijkingsbeleid op om mensen naar de steden te brengen. Voor 2002-2007 betekent dat het voorzien van 4.800 tot 5.700 woonentiteiten. Wat later volgt moet nog bekeken worden.

Hoe die woonbehoefte invullen? Renovatie of het vervangen van de huizen die langdurig leegstaan, levert slechts 90 woningen op. Onbebouwde percelen bebouwen, kan goed zijn voor 1.300 bijkomende woningen. Omvorming van bedrijfssites en leegstaande gebouwen (zoals de Gelatines-fabriek) kan 1.250 woonentiteiten scheppen. En inbreiding nog eens 700. Blijven er nog ruim 4.500 woonmogelijkheden te creëren.

,,Het is mogelijk dat we dit niet halen, maar we streven er in elk geval naar'', stelt burgemeester Reynders. ,,De eigendommen behoren ook maar in beperkte mate tot de stad zodat privé-partners nodig zijn. Aan alle groepen, zowel senioren als studenten, moet gedacht worden. Welgestelden en minder welvarenden. We denken ook aan de kwaliteit, want het is niet de bedoeling binnen enkele jaren straathoekwerkers te moeten inzetten''.

De burgemeester wil ook beletten dat de prijzen voor woningen de pan uitswingen. Het kan toch niet dat iemand die zijn leven lang op een flat in Hasselt woonde, op latere leeftijd de stad uit moet'', vindt hij.

De afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied noemt de burgemeester heel belangrijk. Die studie loopt nog en ook Genk, Diepenbeek en Zonhoven zijn erbij betrokken.

Corrigeer

MEER NIEUWS