Burgemeester Peer hekelt Agalev-aanval op autocarbedrijf

,,Bedrijf moet naar rechtbank stappen''


Het stadsbestuur en in het bijzonder burgemeester Theo Kelchtermans tillen zeer zwaar aan de verdachtmakingen door Agalev-volksvertegenwoordiger Peter Vanhoutte. In deze krant pakte de groene een autocarbedrijf zwaar aan. Kelchtermans adviseert het belaagde bedrijf klacht neer te leggen bij de rechter.

In de krant van donderdag trok Peter Vanhoutte van leer tegen het bedrijf Neyens. Er zouden tekortkomingen zijn op milieu- en bouwtechnisch vlak. Vanhoutte die ook het stadsbestuur niet ontzag, staafde zijn beweringen met een studie die hij door Lisec liet uitvoeren en die volgens hem een ernstige bodem- en waterverontreiniging aan het licht bracht. Vanhoutte wees dan ook met de beschuldigende vinger naar én het stadsbestuur én het autocarbedrijf.

,,Het Agalev-parlementslid trekt lukraak conclusies en zijn beschuldigingen aan het adres van het stadsbestuur van Peer raken kant noch wal'', zo stelt Theo Kelchtermans. Volgens de burgemeester is het bedrijf volledig in orde met zowel de bouw- als de milieuvergunningen. ,,Tijdens het openbaar onderzoek is trouwens geen enkel bezwaar binnengekomen.''

De burgemeester van Peer verwijst in zijn reactie naar het milieuonderzoek dat Neyens liet uitvoeren door het labo Envirotox. ,,Hieruit bleek dat er geen significante vervuiling van het grondwater is.''

Wat de studie betreft die Agalev door Lisec liet uitvoeren, zegt Kelchtermans dat de onderzochte waterstalen aan het labo zijn overhandigd. ,,Ze komen gewoon van een tweetal buurtbewoners zonder waarborg omtrent de wijze waarop en de plaats waar ze genomen zijn.''

,,De voorbije jaren werden er bij de milieudienst van Peer geen klachten ontvangen met betrekking tot dit bedrijf'', aldus nog Kelchtermans. ,,Enkel recent bij grondverwerving in de buurt door het betrokken bedrijf werden twee klachten geformuleerd door eigenaars die niet bij deze grondwerving betrokken waren.''


Klacht
Het stadsbestuur tilt zeer zwaar aan de verdachtmakingen door Vanhoutte en adviseert het betrokken bedrijf klacht neer te leggen tegen deze, volgens Kelchtermans, gemanipuleerde aanval op dit dossier. Het autocarbedrijf heeft inmiddels laten weten naar de rechter te stappen.

,,Laat ze maar doen'' reageert Peter Vanhoutte.

,,Ik sta recht in mijn schoenen.''

Corrigeer

MEER NIEUWS