Zuidelijk Aalter blijft voorbehouden voor boeren

Timmerlieden kunnen zich vestigen in landbouwgebied

AALTER -
Het nieuwe Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan maakt het mogelijk dat kleine ambachtslui zich vestigen in leegstaande boerderijen. Dat zei Patrick Hoste, schepen van Ruimtelijke Ordening, tijdens een infovergadering aan een zestig landbouwers.

In groot-Aalter vinden een 500 mensen rechtstreeks of onrechtstreeks een job op 300 landbouwbedrijven met 16.000 runderen, 110.000 varkens en 200.000 kippen.

Het gemeentebestuur reserveert zuidelijk Aalter, vooral Lotenhulle en Poeke, en het gebied ten noorden van het kanaal Gent-Brugge, in Aalter-Brug en Bellem dus, voort voor landbouw.

,,Aalter verliest de komende jaren dan wel 130 hectare landbouwgebied aan bosuitbreiding en industrie, binnen de door ons aangeduide zones krijgen landbouwers voortaan maximale rechtszekerheid'', zegt Hoste.

,,In Lotenhulle en Poeke blijft het gebied open, zonder veel hinder voor landbouwers. Ten noorden van het kanaal beschermen we het Houtland door landbouwers te subsidiëren bij de aanleg van houtkanten. In de twee gebieden primeert de economische kant van landbouw binnen de voorschriften aangeduid door het mestdecreet en het waterwinningsgebied van de Poekebeek.''


Geen gedwongen onteigeningen
Hoste wil dat leegstaande boerderijen worden gebruikt om kleine ambachten te huisvesten. ,,We maken geen opsomming van wat kan en niet kan, maar we denken aan een timmerman. Of mensen die kleinschalig enkele jaren willen experimenteren met een niet-hinderende activiteit om dan door te groeien naar een industriezone. Maar de landbouw blijft de hoofdfunctie.''

De 90 hectare bosuitbreiding die op stapel staat in Maria-Aalter en de Bellemse Markettebossen, zal pas gebeuren als landbouwers vrijwillig gronden verkopen. ,,Er komen geen gedwongen onteigeningen'', zegt Hoste.

,,Maar de vergoedingen voor eigenaars of pachters zullen geen vetpotten zijn.''

Corrigeer

MEER NIEUWS