Restauratie abdij Hemiksem in stroomversnelling

HEMIKSEM -
De abdij wordt snel gerestaureerd. Dat beloofde minister Dirk Van Mechelen bij zijn bezoek. Een cel van zijn ministerie zal het dossier opvolgen. Van Mechelen en zijn collega Van Grembergen deelden voorts mee dat het domein rond abdij wordt overgedragen aan de gemeente. Hemiksem wordt daarmee een park van 16 ha rijker.

Het heuglijke nieuws van de overdracht werd door schepen Flor Keverijn (VLD) op enige scepsis onthaald. Keverijn is blij dat de gemeente nu snel een parking kan aanleggen. Nu moeten de bezoekers van het administratief centrum hun wagen vaak kwijt op het gras. Een andere goede zaak is dat de gemeente nu de mogelijkheid krijgt speeltuintjes aan te leggen en het speelmagazijn uit te bouwen, waar jeugd en senioren terechtkunnen. Daarvoor is wel een bestemmingswijziging nodig van een stuk van het parkgebied. Volgens Keverijn kan Hemiksem echter onmogelijk dit alles financieren. De gemeente zou immers twee extra arbeiders in dienst moeten nemen om het volledige domein te onderhouden.


Rel met Schelle
Schepen Keverijn wist de minister te overtuigen van de noodzaak om eerst alle daken van de abdij te laten herstellen. Het insijpelende water heeft de voorbije decennia verwoestingen aangericht. De renovatie is dringend want achter het administratief centrum, boven het Roelantsmuseum, wordt de gemeenschappelijke bibliotheek van Hemiksem-Schelle, de zogenaamde Ivebic, gehuisvest. De ingang ervan komt op de eerste verdieping, boven de infobalie.

Omdat de bibliotheek een gezamenlijk initiatief is, was burgemeester Rob Mennes (CD&V) van Schelle bijzonder misnoegd dat hij niet werd uitgenodigd voor het bezoek van de ministers.

,,Van bij de start van de Ivebic-besprekingen was het duidelijk dat de restauratie van de abdij een essentieel element is'', verklaart Mennes, die ook Ivebic-voorzitter is. ,,Restaureren kost handenvol geld en zonder overheidssubsidies kan het restauratieproject niet worden opgestart. De komst van twee Vlaamse ministers betekende een ideale gelegenheid om de subsidiemogelijkheden te bespreken''.

,,De Vlaamse regering helpt haar decreet op de intergemeentelijke samenwerking mee uitvoeren. Ivebic is een primeur op het vlak van cultuur. Een oude abdij geschikt maken voor een bibliotheek, in het kader van een intergemeentelijke samenwerking, wat kan een Vlaams Cultuurminister zich nog meer dromen? Dat nagelaten werd Ivebic in de besprekingen rond de abdij te betrekken, is dan ook een gemiste kans'', aldus Mennes.

,,Elke vertraging in dit dossier betekent minder efficiënt beheer en bestuur. Jammer dat de verkiezingskoorts dit moest veroorzaken''.

Corrigeer

MEER NIEUWS