Afvalberg groeit opnieuw

ANTWERPEN -
Nadat de afvalberg in Antwerpen de laatste jaren daalde, steeg die vorig jaar opvallend met bijna 8 procent. ,,Vooral door afvaltoeristen, bewoners uit andere gemeenten die hier hun vuilnis goedkoop kwijt willen'', zegt milieuschepen Erwin Pairon (Agalev). De selectieve afvalophaling viert zijn 5de verjaardag. ,,De Antwerpenaar mag trots zijn'', vindt Pairon.

Vijf jaar geleden startte het Antwerpse stadsbestuur met de gescheiden afvalophaling. De vuilkar kwam nog maar één keer per week langs. Elke inwoner moest zijn afval buitenzetten in de groene GFT-zak, het papier apart en de witte restzak. Twee jaar geleden kwam daar nog een blauwe zak bij, voor plastic, metaal en drankverpakking (PMD).

De stad wilde niet alleen haar beste beentje voorzetten op milieuvlak. De verwerkingskosten werden door nieuwe Vlaamse stort- en andere heffingen stilaan onbetaalbaar. Vooral het restafval van de witte -- en duurdere -- zak moest naar beneden.

De Antwerpenaar werd één van de beste leerlingen in de afvalsorteerklas. Zo haalde de stad zes jaar geleden nog 278.506 ton ongesorteerd restafval op. Vanaf 1 april 1998 daalde dat stelselmatig, van 152.762 ton tot 116.196 in 2001. Een jaar geleden groeide de berg weer aan, met zo'n 9.000 ton tot 125.175. Of een stijging met bijna 8 procent.

,,We hebben nogal wat aanwijzingen dat het vooral om afvaltoeristen gaat'', verduidelijkt milieuschepen Erwin Pairon (Agalev). ,,Mensen die hier werken, maar in de randgemeenten wonen. Telkens daar de afvaltarieven verhogen, halen we in de stad meer op. Afval dat trouwens meestal correct in de witte zak wordt aangeboden.''


Goedkope afvalzakken
Want in tegenstelling met wat nogal wat Antwerpenaars denken, zijn de huisvuilzakken in Antwerpen met 0,74 euro voor een grote witte zak best goedkoop. In Beveren, Zwijndrecht, Mortsel en Brasschaat kost een zak 1 euro, in Schoten zelfs 1,82 euro. Ook in Gent, Kortrijk, Oostende of Leuven betalen de inwoners meer, tot 1,49 euro.

Bij de evaluatie van 5 jaar gescheiden afvalophaling toonde Pairon zich in zijn nopjes dat de Antwerpenaar steeds meer de weg vindt naar de recyclagecentra. Hij belooft de strijd tegen het sluikstorten, één van de schaduwkanten van de selectieve inzameling, op te voeren.

Corrigeer

MEER NIEUWS