Regeringsformateur krijgt nachtvlucht-huiswerk

Burgemeesters Noordrand zeggen regering wacht aan

BRUSSEL, NOORDRAND -
De burgemeesters uit de Noordrand zullen de toekomstige regeringsformateur een eisenpakket overhandigen voor een betere spreiding van de nachtvluchten. Indien de volgende regering die eisen niet overneemt in haar programma, stappen de burgemeesters naar de rechtbank.

Vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Asse, Grimbergen, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Ternat, Vilvoorde en Wemmel hebben samen met gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts van de provincie Vlaams-Brabant hebben over de dag- en nachtvluchten vergaderd in het gemeentehuis van Grimbergen.

De overleggroep ziet het luchthavenakkoord van 24 januari als een eerste stap in de goede richting maar blijft een juridische procedure tegen de overheid overwegen. In de aanloop naar de verkiezingen stellen alle Vlaamse partijen het nachtvluchtendossier op de onderhandelingstafel voor de regeringsvorming te zullen brengen. ,,De overleggroep zal van nabij volgen wat er van de woorden na 18 mei terecht zal komen'', aldus de burgemeesters en de gedeputeerde. Zij willen dat ook over de dagvluchten wordt onderhandeld.


Niet meer dan twee vluchten per nacht
,,Door een combinatie van gediversifieerd baangebruik en uitwaaiering moeten we evolueren naar een situatie waarin omwonenden niet meer dan twee vluchten per nacht moeten verwerken'', zo stelt de overleggroep. ,,De principiële beslissing om juridische stappen te ondernemen tegen de concentratie blijft gelden en wordt als drukkingsmiddel behouden indien zou blijken dat er na de verkiezingen geen duurzame oplossing uit de bus komt voor de nacht- en de dagvluchten.''

,,De federale regering heeft door het invoeren van een concentratie boven de Noordrand de facto de procedure tot wijziging van de milieuvergunning, die juist de deconcentratie waarborgde, omzeild'', zo staaft raadsman Jan Ghysels een eventuele rechtbankprocedure. ,,De federale overheid is daartoe niet bevoegd, wel de vergunningverlenende overheid, in casu het Vlaamse Gewest.''


Memorandum
De formateur (of informateur) krijgt bij de volgende regeringsvorming van de burgemeesters en de gedeputeerde een memorandum over de luchthavenproblematiek op zijn bord. Het bevat concrete eisen rond onder meer baangebruik, vluchtroutes, uitwaaiering, bestrijding van het grondlawaai, isolatieprogramma's.

Corrigeer

MEER NIEUWS