Eigenaars verzetten zich in Hofstade tegen onteigening

Fietsweg wekt wrervel

HOFSTADE -
De voorziene aanleg van een fietsweg tussen de Werfheide en de Witveldstraat in Hofstade zorgt voor wrevel. Twee eigenaars verzetten zich tegen eventuele onteigening; goedschiks geven ze hun grond niet af.

Enkele eigenaars van gronden kregen een brief van de gemeente met de vraag in te stemmen met gratis grondafstand binnen de rooilijn. Twee eigenaars, die zich vroeger al verzetten en een procedure voerden, willen niet weten van de aanleg van de fietsweg.

,,Ik moet mijn voortuin prijs geven. Onzinnig. Verderop, in de Heuvelstraat, kan een fietsweg ook. Daarvoor is het niet nodig een strook van acht meter landbouwgrond in te nemen'', vraagt Erwin Prieels zich af.

Prieels spande al een paar jaren geleden een procedure aan tegen de gemeente. Hij kreg gedeeltelijk gelijk.

Maar nu wil de gemeente werk maken van de aanleg van de fietsweg. Voor het gemeentebestuur verloopt alles volgens de regels. ,,De meeste mensen zijn vragende partij voor een veilige fietsverbinding. We hielden rekening met de bezwaren uit het vonnis van de rechtbank. De klagende eigenaar krijgt op deze manier zelfs een rechtstreekse verharde toegang tot zijn eigendom naar de Witveldstraat en een conflict met zijn buur over een uitweg wordt ook opgelost op deze manier'', zegt burgemeester Van Roost.


Geen grote weg
Schepen van Grondbeleid Bart Coopman stelt dat de gemeente niet meer grond inneemt dan in het rooilijnplan is vastgelegd. En er komt geen grote weg tussen de Werfheide en de Witveldstraat.

Corrigeer

MEER NIEUWS