Kerk in Meldert sluit deuren voor restauratie

Ermelindis krijgt opknapbeurt


Het interieur van de Sint-Ermelindiskerk van Meldert krijgt een stevige opknapbeurt. Na Pinksteren kunnen de Meldertnaren maandenlang niet meer naar de mis in de kerk. ,,Vieringen vinden dan plaats in de Sint-Ermelindiskapel'',zegt voorzitter Kamiel Henskens van de kerkfabriek.

Enkele jaren geleden kreeg de buitenkant van de als monument geklasseerde kerk een restauratie. Binnen schilferen verf en kalk af van de muren. Een deel van het plafond donderde al naar beneden. Het mooie interieur verdient beter. ,,Het renovatiedossier dateert van 1994'', aldus voorzitter Henskens. ,,Toch is gewacht tot na het jaar 2000 om met de werken te beginnen. Dat jaar vonden de vijftigjaarlijkse Sint-Ermelindisfeesten plaats. Zulke feesten konden moeilijk met een gesloten kerk.''

Dat het nog drie jaar duurde, heeft alles te maken met bijkomende onderzoeken. Monumenten en Landschappen sloot niet uit dat zich onder de kalklagen op muren oude fresco's bevonden. Voor vaststelling daarvan waren minuscule onderzoeken nodig en dat vergde tijd. Alvast achter het orgel bevindt zich onder de kalk een muurschildering.

De kerkvloer wordt volledig opgebroken. Er komt vloerverwarming, met daarbovenop weer de uitgebroken plaveien. Monumenten en Landschappen wil dat die bewaard blijven. Vochtigheid moet weg uit de muren. Glasramen zijn aan herstel toe. De kerk krijgt verder een nieuwe elekriciteitsinstallatie en opgefriste muren. De sacristie krijgt een verwarming.

De werken kunnen volgens de voorzitter maanden aanslepen en zolang is er mis in de kapel achter de kerk. Voor begrafenissen en vieringen met veel volk hoopt de voorzitter terecht te kunnen in het klooster van de Aalmoezeniers van de Arbeid in Meldert. ,,Die willen ons uit de nood helpen. Zij komen hier trouwens nu al de missen doen, want Meldert heeft geen pastoor meer.'' De kosten voor de schilderwerken alleen zijn geraamd op 241.600 euro, waarvan tien procent voor de gemeente Hoegaarden. De kerkfabriek besteedt ook tien procent, de provincie twintig en het gewest zestig procent.

Corrigeer

MEER NIEUWS