Ongeruste brandweermannen willen klaarheid

TIENEN -
De Tiense brandweermannen-ambulanciers willen niet dat het stadsbestuur de ambulancedienst overdraagt naar de H. Hartkliniek. De brandweer vreest voor teloorgang van snelle en afdoende interventies bij afbouw tot nog louter een vrijwilligerskorps. ,,Allemaal kwakkels'', zegt burgemeester Eddy Poffé (VLD).

De brandweermannen betreuren dat besprekingen voor overdracht van hun twee ziekenwagens naar de kliniek in een geheimzinnige sfeer verliepen. Ze tillen zwaar aan beweringen van artsen dat een beroepsbrandweerkorps in Tienen niet noodzakelijk is. De komst van een Mug-team in de kliniek juichen ze toe. Maar een klinimobiel, waarvan sommigen zeggen dat die sneller dan de brandweerambulanciers interventies kan doen, beschouwen ze als een kaakslag. Ook omdat de stad nog 400.000 euro aan de kliniek wil toeschieten.

Ze voelen ontgoocheling omdat hun opleiding tot ambulancier en bijscholingen tot niets hebben gediend. De verontrusten vrezen voor afbouw van professionele tewerkstelling bij de brandweer, waardoor de veiligheid van de burger in het gedrang komt. ,,Afbouw is onwettelijk, zeker van een ziekenwagendienst van 1.500 ritten per jaar, waarover nog nooit een klacht rees.'', klinkt bij de brandweer.


Verpleegster wordt chauffeur
,,Allemaal kwakkels'', reageert burgmeester Poffé. ,,Ik heb nooit gezegd dat er louter een vrijwilligerskorps komt en van bedragen, die de stad aan de kliniek zou betalen, weet ik niets. Er komt geen afbouw. Een overdracht van ambulances gaat niet zomaar. Personeel afdanken? Kan niet. Het is vastbenoemd.''

Brandweermannen zeggen niets af te weten van acties. Er is nog geen initiatief genomen om het stadsbestuur schriftelijk te wijzen op de ongerustheid die heerst in het korps. ,,We blijven positief ingesteld, maar willen wel weten wat men ons van plan is. Ons korps is nu al onderbemand. We vragen een onderhoud met de burgemeester.'' Van vakbondsacties is voorlopig geen sprake.

Intussen neemt ongerustheid ook toe in de kliniek zelf. Verpleegsters menen dat zijzelf met de ziekenwagen moeten gaan rijden. ,,'t Zou beter zijn te investeren in onderbemande nachtdiensten '', aldus een verpleegster van de spoedgevallendienst.

(BE)

Corrigeer

MEER NIEUWS