Beringen eist 620.000 euro terug voor aanleg van stoepen

BERINGEN -
Het stadsbestuur van Beringen eist van de Vlaamse overheid meer dan 620.000 euro terug voor de aanleg van stoepen langs gewestwegen. De stad legde die op eigen kosten aan en meent nu te weten dat de Vlaamse overheid hiervoor moest opdraaien. Als Beringen gelijk krijgt, zullen allicht nog andere gemeenten en steden hetzelfde vragen.

In het verleden was het steeds de gewoonte dat het Vlaamse gewest de doortochten door een bebouwde kom van een gemeente voor haar rekening nam. De gemeenten moesten wel op eigen kosten instaan voor het plaatsen en het onderhoud van de stoepen.

,,Uit een recent debat in de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement is evenwel gebleken dat deze praktijk niet strookt met de wet'', aldus burgemeester Marcel Mondelaers (CD&V) van Beringen. ,,Stoepverhardingen maken integraal deel uit van de weg. Als dat een gewestweg is, moet het Vlaamse gewest instaan voor de aanleg en het onderhoud van de stoepen, en niet de gemeente.''


Vijf straten
Voor Beringen gaat het om de aanleg van stoepen in de Brugstraat, de Onze-Lieve-Vrouwstraat, de Hasseltsesteenweg, de Diestersesteenweg, de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn en Beringen-Centrum. In het totaal voor een bedrag van 620.000 euro.


Convenanten en modules
,,Het systeem van convenanten en modules blijkt achteraf gezien een handige manier te zijn geweest voor de Vlaamse overheid om haar eigen verplichtingen geruisloos door te schuiven naar de gemeentebesturen'', zegt Mondelaers. ,,Een wettelijke basis om dat te doen, had ze niet. De Vlaamse overheid heeft alleen maar de indruk opgehouden dat een dergelijke wet bestond. Tijdens het recente debat in het Vlaams parlement is gebleken dat het allemaal onwettelijk is. De Vlaamse overheid zegt nu dat de situatie historisch zo is gegroeid. Maar dat is maar een magere uitleg om de gemeentebesturen te laten opdraaien voor het aanleggen van stoepen langs gewestwegen.''

Als de burgemeester gelijk krijgt, heeft Beringen alleen al recht op de terugbetaling van een som van meer dan 620.000 euro. Maar nog andere gemeenten en steden verkeren allicht in hetzelfde geval. ,,Dit kan nog een dure grap worden voor het Vlaamse gewest'', besluit Marcel Mondelaers.

Corrigeer

MEER NIEUWS