Onderzoek wegens belangenvermenging burgemeester De Maght nog niet afgerond

Dossier met politieke weerslag

AALST -
De precaire financiële toestand van basketbalclub Okapi Aalst houdt niet alleen de fiscus al een tijdje zoet. Ook burgemeester Annie De Maght engageerde zich in het dossier, wat door haar politieke tegenstrevers een aanzet was om haar te tackelen. Het gevolg was een klacht tegen de burgemeester wegens belangenvermenging.

,,Het onderzoek loopt nog steeds. Door de ziekte van de burgemeester lag het maandenlang stil. Het is dan ook nog veel te vroeg om exact vast te leggen wat we de burgemeester ten laste kunnen leggen'', luidt het bij het parket van Dendermonde. Het einde van de Okapi-soap is nog niet in zicht.

Bijna drie jaar geleden kwamen de eerste signalen dat Okapi Aalst het hoofd maar moeilijk boven water kon houden. De club moest in september 1998 3,2 miljoen frank achterstallige huurgelden betalen aan het Aalsterse stadsbestuur. Begin 1999 dreigde de basketbalclub totaal de boot in te gaan. De spelers werden niet meer betaald en weigerden te spelen. Tot burgemeester Annie De Maght op het toneel verscheen. Ze kwam zich ten persoonlijken titel garant stellen dat de spelerslonen zouden worden uitbetaald, wat ook gebeurde. De burgemeester sprokkelde leningen en schenkingen bij elkaar en hielp Okapi Aalst vooruit.


Belangenvermenging
De oppositie sprak toen nog van een electorale stunt, maar het bleef bergaf gaan met de financiële situatie van Okapi Aalst. Op vijf jaar tijd was een schuldenberg van 45 miljoen frank gegenereerd.

Op gerechtelijk vlak was er toen nog geen vuiltje aan de lucht. Maar een jaar later, in februari 2000, barste de bom. Het financieel al morsdode Okapi Aalst kreeg van het Aalsterse schepencollege een soepeler regeling om haar steeds groter wordende huurschulden af te lossen. Gemeenteraadslid Joost Callebaut (Agalev) vond dat niet kunnen en kloeg burgemeester De Maght aan wegens belangenvermenging. Want, zo stelde Callebaut, langs de ene kant zamelt de burgemeester geld in voor de club, in persoonlijke naam, en langs de andere kant ijvert ze ook als lid van het schepencollege voor Okapi. Burgemeester Annie De Maght zou dus haar private acties voor de basketbalclub politiek hebben doorgetrokken.

Er werd een gerechtelijk onderzoek gestart en de boekhouding van Okapi werd in beslag genomen. De aanvankelijke aanklacht tegen de burgemeester was belangenvermenging, maar evolueerde volgens waarnemers naar corruptie. Het parket mildert: ,,Beide denkpistes -- belangenvermening en corruptie -- worden ernstig onderzocht. Het is nog lang geen uitgemaakte zaak of er sprake is van belangenvermening, corruptie, beiden of geen van beiden. Het onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees