Agalev Waregem stelt bodemverontreiniging vast aan tuighuis technische dienst

Lekkende olietanks vervuilen Gaverbeek

WAREGEM -
Agalev Waregem klaagt de bodemverontreining door lekkende oude stookolietanks aan in en rond het gebouw (tuighuis) van de technische dienst in de Deerlijkseweg. ,,Niet alleen de bodem maar ook de nabijgelegen Hooibeek is verontreinigd'', stelt raadslid Rudy Devos.

Schepen van Milieu Raf Decabooter verduidelijkt dat de stad al sanerende maatregelen nam. ,,En studiebureau Deloitte & Touche stelt een dossier samen om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.''

Raadslid Devos vraagt in de gemeenteraad van juni naar het hoe en waarom van de vastgestelde bodemverontreining. Hij stipt aan dat die werd veroorzaakt door lekkende brandstoffentanks.

,,De politie stelde vast dat het de aftandse tanks in het dienstgebouw zijn die lekten en de bodem verontreinigden. Ook de Hooiebeek en zelfs de Gaverbeek werd vervuild. Wij vermoeden dat de bodem in die omgeving is verzadigd van stookolie. Deze week ging ik de toestand evalueren. Ik stelde vast dat de oude tanks verwijderd werden en dat er nieuwe zijn geïnstalleerd. Maar die zouden nog niet operationeel zijn. Hoe dan ook: onze partij vraagt dat het stadsbestuur dringend maatregelen neemt en de omgeving laat saneren. Het stadsbestuur moet zich onmiddellijk in orde brengen met de milieuwetgeving, want er werd nog geen vergunning afgeleverd.''


,,Normaal verschijnsel''
Schepen van Milieu Raf De Cabooter noemt de situatie een ,,normaal verschijnsel''.

,,Voor het grondgebied Waregem werden er tot nu toe al 212 negatieve bodemattesten afgeleverd die betrekking hebben op een 160-tal locaties. Ofwel gaat het over historische verontreiniging -- van voor 29 oktober 1995 -- ofwel over een recent geval. Ofwel is het een mix van beide. In de toekomst moeten wij 66 percelen saneren, terwijl er nog eens 134 daarvan zijn vrijgesteld. Voor de overige 12 moeten we een aanvullend onderzoek laten uitvoeren. De plaats rond het tuighuis langs de Deerlijkseweg is daar een van. Voor 17 locaties is er momenteel een bodemsaneringsproject in uitvoering. Wij laten de vervuilde gronden uitgraven en afvoeren voor sanering. Het verontreinigde grondwater wordt opgepompt en gezuiverd door een aangepaste installatie. Een erkend deskundige volgt het verloop van deze werken.''

In verband met het tuighuis zegt schepen De Cabooter dat het afvalwater werd opgeslagen. ,,De verontreiniging in de Hooiebeek is gestopt. Om verspreiding van de ingelekte brandstof te voorkomen, hebben wij het grondwater van de zone aan het tuighuis via een aantal filters bemaald van half februari tot begin mei.''

Corrigeer

MEER NIEUWS