Kasseiwegen maken riolering duurder

BRASSCHAAT -
Gemeentebesturen die in de toekomst een kasseiweg opbreken moeten rekening houden met een meerkost van ongeveer 20 procent. Dat kwam aan het licht tijdens de weg- en rioleringswerken in de Sint Antoniuslei en Carolinalei.

Daar is de ondergrond, waarop de kasseinen van de Sint Antoniuslei liggen, verontreinigd door zware metalen afkomstig van uitlaatgassen van auto's. Door toepassing van de strenge milieunormen van vandaag is Brasschaat de eerste Vlaamse gemeente die met de nieuwe Europese milieunormen geconfronteerd wordt. Burgemeester Lode Bertels (CD&V) spreek over een gevaarlijk precedent. ,,De kasseiweg van de Sint Antoniuslei is ongeveer 80 jaar oud. In al die jaren heeft het regenwater de straat regelmatig schoongeveegd en is het hemelwater tussen de kasseien in de ondergrond gedrongen. Deze natuurlijke poetsbeurt van de straat heeft alle restanten van uitlaatgassen van auto's, en ook kleine hoeveelheden olie, afgevoerd tussen de kasseien. Dat jarenlange proces kost de gemeente nu 106.000 euro extra.


Verplicht afvoeren
De aannemer van de weg- en rioleringswerken is verplicht de vervuilde grond af te voeren naar een erkend grondreinigingsbedrijf''. Burgemeester Lode Bertels heeft het probleem aangekaart bij de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). ,,Weg- en rioleringswerken zijn het belangrijkste onderdeel op het investeringslijstje van elk gemeentebestuur. Deze financiële aderlating nog eens verzwaren door gemeenten te laten opdraaien voor een historische vervuiling is niet correct. Als ik bekijk hoeveel kasseiwegen Vlaanderen nog telt gaat het zeker om een extra uitgaven van enkele honderden miljoenen euro. In andere gevallen, als het om een historische bodemverontreiniging gaat, neemt Ovam de kosten voor haar rekening. Volgens mij moet dat hier ook gebeuren. In alle geval zal de VVSG het probleem aankaarten bij de bevoegde minister. In afwachting van een beslissing raad ik andere gemeenten aan voorlopig geen kasseiwegen meer op te breken''. (FSE)

Corrigeer

MEER NIEUWS