Heren rechts, dames links tijdens debat met Resist in Mechelen

SP.A-kandidate voelt zich bedreigd

MECHELEN -
SP.A-kandidate voor de Kamer Anissa Temsamani is niet te spreken over de twee politieke debatten die deze week georganiseerd werden met vertegenwoordigers van Resist, het kartel van PVDA en de Arabisch Europese Liga (AEL) van Abou Jahjah. Volgens Temsamani waren de gespreksavonden 'georchestreerd' door de AEL en werd ze door een aantal aanwezige allochtone jongeren bedreigd.

Een eerste debat vond dinsdagavond plaats in de parochiezaal van de Sint-Gommarusparochie in de Kerkhoflei. Naast Abou Jahjah's rechterhand Ahmed Azuz waren daar ook kandidaten van ondermeer SP.A, N-VA en CD&V. Bij het binnenkomen van de zaal werden mannelijke en vrouwelijke toeschouwers gevraagd links, respectievelijk rechts in de zaal plaats te nemen.

,,Autochtone belangstellenden die het moeilijk hadden met die regel, werden gewoon buitengekeken'', zegt Anissa Temsamani, zelf van allochtone origine. ,,Op mijn vraag waarom mannen en vrouwen niet gewoon naast mekaar mochten zitten, antwoordden de organisatoren dat dat niet getuigde van respect voor de islam.''

De SP.A-kandidate werd telefonisch voor het debat uitgenodigd door twee allochtone meisjes die zich als 'onafhankelijk' aankondigden.

,,Van meetaf aan was echter duidelijk dat de avond georchestreerd was door de AEL'', zegt Temsamani. ,,De moderator die het gesprek leidde, bleek een allochtone VRT-medewerker die een manifest voor Resist ondertekend heeft. Door het tumult in de zaal gaf hij de leiding van het debat over aan AEL-vertegenoordiger Azuz, die ons de vragen mocht stellen.''

Na afloop van het debat werd de politica naar eigen zeggen openlijk bedreigd door enkele allochtone jongeren.

,,Ze verweten me op een heel bedreigende manier dat ik voor een andere partij durfde opkomen dan Resist. Ik vond mijn wagen terug overplakt met Resist-stickers.''


Rzoezie
Op de debatavond die woensdagavond in jeugdhuis Rzoezie plaatsvond, was Dyab Abou Jahjah zelf aanwezig. De AEL-voorman oogstte bij elke interventie luid applaus, terwijl de andere kandidaten voortdurend door het publiek de mond gesnoerd werden.

,,Dit zogenaamde debat verschilde in niets van een Vlaams Blok-meeting'', zei Mechels Jong-CD&V-voorzitter Hammid Rifi na afloop. Anissa Temsamani beaamt.

,,Ik vind het triest dat sommige mensen gefrustreerde jongeren, hetzij autochtoon hetzij allochtoon, gebruiken om hun politieke doelstellingen te verwezenlijken'', aldus Temsamani.

Corrigeer

MEER NIEUWS