Indaver neemt maatregelen tegen stank

GRIMBERGEN -
Indaver neemt extra maatregelen om de geur in de omgeving van de composteringsinstallatie van Grimbergen terug te dringen. De maatregelen komen er nadat de milieu-inspectie adviseerde om de vergunning van het bedrijf tijdelijk op te schorten.

De vraag van de milieu-inspectie kwam er nadat de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, kortweg VITO, in haar verslag over geurhinder in de kanaalzone met een beschuldigende vinger wees naar de Vlar-installatie en PB Gelatins. Milieu-inspectie Vlaams Brabant vroeg om de schorsing tot het bedrijf nieuwe maatregelen zou nemen om de geurhinder in de omgeving drastisch te beperken.

Indaver gaat op dat verzoek in en besliste om de hoeveelheid GFT die in de installatie wordt ingevoerd tijdelijk met de helft te verminderen. Na de inspanningen die het bedrijf de afgelopen jaren leverde zal het nu de maatregelen die gesuggereerd worden in het rapport van het VITO onmiddellijk doorvoeren. Indaver stelt intussen in nauw overleg met het VITO, Aminal en de gemeente Grimbergen op korte termijn een actieplan op voor het doorvoeren van de overige voorgestelde maatregelen.

De onmiddellijk genomen maatregelen bestaan uit het halveren van de aanvoer van GFT-afval naar de installatie en het toevoegen van voldoende verhakseld snoeihout om de geur te beperken. Het overige GFT wordt afgevoerd naar andere composteringsinstallaties. Daarnaast maakt Indaver er werk van om op korte termijn de diffuse geuremissie te beperken. Ook de voorgestelde maatregel om de composthal overdekt te maken wordt nauwkeurig besproken met de betrokken partijen.

Corrigeer

MEER NIEUWS