Gemeentebestuur zoekt oplossing voor slechte financiële toestand


Het gemeentebestuur gaat belangrijke besparingen doorvoeren om het hoofd te bieden aan de zorgwekkende toestand van de gemeentekas. Er komen besparingen op het vlak van werkingskosten, personeelskredieten, overdrachten en schulden. Daarnaast komt er ook nog een doorlichting van de verschillende gemeentelijke diensten.

Het gaat de verkeerde richting uit met de gemeentefinanciën in Heusden-Zolder. De positieve groei van de inkomsten is omgeslagen in een negatieve groei. De uitgaven stijgen sneller dan voorzien. Het gevolg is een tekort op het eigen dienstjaar waardoor de financiële gezondheid van de gemeente sterk is aangetast.


Negatieve spiraal
,,Deze negatieve spiraal moeten wij dringend doorbreken'', zegt schepen voor financiën Marc Vanderstraeten (CD&V). ,,De oorzaken voor de slechte toestand zijn gekend. Er is de vermindering van de winstdeelname in Interelectra, de federale belastinghervorming, de politiehervorming, de personeelsuitgaven, de verhoging van de bijdrage in de huisvuilverwerking en de bijpassing van de tekorten bij het OCMW. Dat hebben wij, in eerste instantie, proberen op te vangen door onze nieuwe algemene gemeentebelasting die ongeveer 1,5 miljoen euro zou opbrengen. Op dit moment weten wij echter niet of deze belasting wel wettelijk is. We gaan er van uit dat we zeker hetzelfde niveau aan belastingen moeten heffen om de negatieve evolutie niet te versnellen.''


Andere maatregelen
Naast de invoering van de algemene gemeentebelasting werden nog andere maatregelen getroffen. ,,Ik denk daarbij aan de cross border lease, de verkoop van het waterbedrijf en de vervreemding van domein Bovy. Al deze maatregelen hebben echter de neerwaartse spiraal niet kunnen stoppen. Daarom gaan we nu een aantal belangrijke besparingsinspanningen doorvoeren.''

Er komt een besparing op de werkingskosten en een vermindering van het pakket personeelskredieten. ,,Dat betekent niet dat wij mensen gaan ontslaan. Wij gaan alleen eens bekijken of deeltijdse arbeid niet moet worden aangemoedigd. Het is bijvoorbeeld ook best mogelijk dat we een besparing kunnen doorvoeren door personeelsleden vroeger met pensioen te laten gaan. Wanneer vroeger de diensten het werk niet meer gedaan kregen, dan werd er een personeelslid bij gevraagd. Wij gaan controleren of een andere werkorganisatie geen oplossing kan bieden. Er zal uiteraard ook moeten bespaard worden op de overdrachten en de schulden. Momenteel wordt er door de gemeente elk jaar voor ongeveer 60 miljoen euro geleend. Dat bedrag moet nu zeker naar beneden. Om een duidelijk zicht te krijgen op de besparingsmogelijkheden gaan we onze gemeentelijke organisatie laten doorlichten door een extern bedrijf. Dat moet zo spoedig mogelijk gebeuren dus gaan wij dat zeker nog op de gemeenteraadsagenda van deze maand zetten'', besluit Marc Vanderstraeten.

Corrigeer

MEER NIEUWS