Met pamfletten tegen reuk- en lawaaihinder aardappelschilbedrijf naar gemeenteraad

Actiegroep geeft er 'n patat op

NIJLEN -
Actiegroep Stop de Stank- en Geluidsoverlast tegen aardappelschilbedrijf Verbist aan de Spoorweglei in Nijlen wil op de eerstkomende gemeenteraadszitting in Nijlen, op maandag 2 september, pamfletten uitdelen om een einde te maken aan de reuk- en lawaaihinder en het bijbehorende ongedierte. ,,We zijn het beu. Vier jaar duurt dit al en brieven naar ministers, gouverneur en gemeente halen voorlopig niets uit'', zeggen de mensen van de actiegroep.

,,Het bedrijf begon zo'n vier jaar geleden met het wassen en schillen van aardappelen. Meteen begon ook voor onze buurt de miserie. De aardappelschillen worden soms na meer dan een week afgevoerd en die zorgen dus voor een ongelooflijke en ondraaglijke reukhinder, die er vroeger niet was. Niet alleen de mensen van de Spoorweglei maar ook die van de Kerkeblokken en Bevelsesteenweg hebben veel last van de reuk. In de buurt staan een rusthuis, school en chirolokaal, en die ondervinden er ook hinder van. Maar blijkbaar zijn velen ergens bang, zodat ze zich niet in het debat mengen'', zegt de actiegroep.


Vliegen
En voorts: ,,Van de ministers en gouverneur kregen we antwoord dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, omdat het een milieuvergunning tweede klasse betreft. Maar ondanks het feit dat er al een 25-tal processen-verbaal werden opgesteld wegens het lawaai en de reuk, blijft het bedrijf op dezelfde manier actief. Aanvankelijk werd ons vaak gezegd dat het om mankementen aan de installatie ging, die snel zouden opgelost worden. Maar blijkbaar is er niet veel veranderd. In november vorig jaar nog schreef de provinciegouverneur dat zijn medewerkers bouwovertredingen hadden vastgesteld en dat de gemeente daartegen moest optreden.''

,,Voor ons is het allerminst interessant om hier te wonen. Je kan in de zomer niet meer buiten eten wegens de reuk en geur. En bovendien krioelt het dan van de vliegen omdat die in de buurt van de rotte aardappelen opduiken. Onze huizen verminderen bovendien van waarde. We trekken alleszins naar de gemeenteraadszitting, in de hoop dat we dan misschien een degelijk antwoord en vooral een oplossing krijgen'', besluit de actiegroep.


Geur-audit
Aardappelschilbedrijf Verbist stelt in orde te zijn met de bouw- en milieuvergunningen. ,,We zijn al de vierde generatie die hier in grond- en aardappelen doet. Een viertal jaren geleden begonnen we met het schillen van aardappelen. Dat verwerkingsproces had in het begin kinderziekten, maar die werden allemaal verholpen.'', zegt het Verbist. Een geur-audit van Project Research Gent was gunstig voor Verbist en werd aan de gemeente overgemaakt.

,,Het rapport van die geur-audit stelt ons in het gelijk. Het rapport zegt:,, Algemeen kan worden gesteld dat de voorzieningen getroffen door het bedrijf van erg hoof niveau zijn. Uit analyse van de klachten kan afgeleid worden dat dat hooguit enkele maken per jaar in de opstartfase voor een probleem gezorgd kan hebben maar de geurklachten werden na enkele uren opgelost''

Het rapport vermeldt voorts: ,,Indien na het doorvoeren van de hier voorgestelde maatregelen de geurklachten blijven komen, waarbij die niet regelmatig bevestigd kunnen worden door bevoegde ambtenaren, kan de vraag gesteld worden of er hier geen sprake is van bewuste pesterijen jegens het bedrijf.''

,,We zijn een modern ingesteld bedrijf. We hebben een waterzuiveringsinstallatie aangelegd. Van de gelijkaardige bedrijven in het land heeft bijna niemand dat. En bovendien werken we met een biofilter. De kinderziektes van de zuivering zijn nu weg zodat we geen overlast veroorzaken. We hebben enkele controles van de milieu-inspectie gehad en die waren allemaal gunstig'', zegt Verbist. (BTL)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees