In beroep tegen milieuvergunning voor hondenkwekerij Danneels

BRUGGE -
Het college van burgemeester en schepenen gaat bij de Raad van State in annulatieberoep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie om een definitieve milieuvergunning toe te kennen aan hondenkwekerij Willy Danneels, Ter Bollestraat 8 in Dudzele.

Eerder kreeg deze hondenkwekerij proefvergunningen van tweemaal negen maanden en eenmaal zes maanden.

Bij de definitieve milieuvergunning en bij de eerdere proefvergunningen bracht het college telkens een ongunstig advies uit.


Problemen
Onder meer omdat de problemen inzake hondenmest en verontreiniging van het grondwater niet worden aangepakt. Er is ook nog altijd geen aangepast plan overgemaakt.

,,Ondanks het feit dat de Bestendige Deputatie meent dat aan alle proefvoorwaarden werd voldaan, blijkt uit vaststellingen van de dienst Leefmilieu dat dit niet het geval is. De Bestendige Deputatie beweert ook dat er een container is geplaatst zodat de hondenmest wekelijks wordt opgehaald door een erkend ophaler in afvalstoffen. Dit is slechts juist voor wat de hondenmest betreft die vanaf mei 2002 werd geproduceerd. De rest van de mest blijft gestockeerd op het bedrijf en wordt onvoldoende verwijderd. De massa overtreft zelfs de capaciteit van de mestvaalt zodat mest ook op en in de bodem terechtkomt'', aldus het college. (CG)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees