Zestig jaar Heilige-Familie te boek

IZEGEM, LENDELEDE -
De parochie Heilige-Familie bestaat 60 jaar. Voor die gelegenheid werd een heus feestprogramma uitgedokterd dat één jaar duurt. Samen met het feestprogramma werd het boek ,,De H.-Familieparochie Izegem-Lendelede'' voorgesteld. Het is een werk van de hand van historicus dr. Jean-Marie Lermyte en blikt zowel op het religieuze als op het dorpsleven terug.

,,De kleine stek is een grootse boom geworden met veel vertakkingen'', vatte pastoor Ludwig Dubaere in één zin de 60-jarige parochie samen. ,,Ooit was De Bosmolens een gehucht, nu is het een volwaardige, 5.000-hoofdige gemeenschap met wijken, verenigingen en een sterk pastoraal leven.''

Het leven op de Bosmolens nam een vlucht nadat op 13 december 1941 door de toenmalige bisschop van Brugge, Mgr. Lamiroy, de Heilige-Familieparochie werd opgericht. In 1964 werd de kerk gebouwd, een pastorij die onthaalhuis werd voor de dorpelingen volgde enkele jaren later en de opening van het parochiaal centrum in 1976 maakte de parochie compleet. Precies in dat parochiaal centrum werd het boek over 60 jaar H.-Familie voorgesteld door historicus dr. Jean-Marie Lermyte.

,,Ik was enerzijds blij met de vraag van de parochie, anderzijds haalde ik me weer een last op de schouders'', grapte de historicus. ,,Een zin zet je immers niet zomaar op papier. Aanvankelijk had ik gedacht een boekje van 64 bladzijden vol te pennen, even dik als dat over de Sint-Tillokerk. De pastoor wilde immers niet onderdoen'', knipoogde Lermyte naar E.H. Dubaere.

,,Het werk werd uiteindelijk 111 bladzijden groot. Het was heel moeilijk een selectie te maken van wat er wel en niet in zou komen. Parochianen en pastoor bleven me immers briefjes toestoppen. Een titel vinden was nog de grootste opgave. Eerst luidde die 'Bosmolens en De Mol, twee wijken één Heilige Familie', maar de parochie omvat meer wijken dan die twee'', vertelde Jean-Marie Lermyte. Het boek begint met een huldelied aan de Bosmolens en de verklaring van de naam. Verder wordt halt gehouden aan de markantste feiten uit de geschiedenis van de parochie en wordt een rondgang gemaakt op de hedendaagse parochie. ,,De reden van dit jubileumfeest is omdat we dankbaar zijn om het verleden en nieuwe impulsen willen geven naar de toekomst toe. We willen drie accenten leggen: feest, bezinning en cultuur'', stelde pastoor Dubaere nog. Omtrent die begrippen werd een compleet feestprogramma opgebouwd dat tot eind 2002 duurt. Als herinnering aan het feest wordt volgend jaar een Mariabeeld onthuld in de kerk. Wie financieel zijn steentje wil bijdragen kan dit door een schenking over te maken op rekeningnummer 833-5243306-35 van Steunfonds H.-Familie, Ter Beursplein 1, 8870 Izegem met vermelding 'Steunfonds 60 jaar parochie'. Wie minstens 2.000 frank schenkt krijgt het boek cadeau. (FM)

 • Het boek is te koop vanaf 2 december na de eucharistievieringen of op de pastorie, Ter Beursplein 1, 8870 Izegem. Kostprijs bedraagt 350 fr.
 • Corrigeer

  IN HET NIEUWS

  Verkiezingen in jouw gemeente:

  Meest Gelezen

  POPULAIRE VIDEO'S

  Het beste van Enkel voor abonnees