IN MEMORIAM

,,We zijn hier om te dienen''


GASPARD COOLEN is zaterdagvoormiddag even na elven overleden in zijn woning aan de Venlosesteenweg in Ophoven. ,,Na een kleine beroerte op 9 september en twee maanden hospitalisatie, is vader geleidelijk achteruitgegaan'', vertelt zijn enige dochter Godelieve.

,,Toch wist hij nog veel klaar te spelen, maar alles draaide op een lager ritme. Zelfs in het ziekenhuis liet hij zich nog boeken meebrengen en verschafte hij inlichtingen aan de geschied- en heemkundige kring van Kinrooi. Sinds 8 november was hij terug thuis in Ophoven. Zijn gezegende leeftijd speelde uiteraard een rol. Vader zou begin volgend jaar 94 worden.''

Gaspard Coolen werd op 19 maart 1908 geboren in Ophoven. Hij was gehuwd met Elisa Peeters, die in 1990 overleed. Het verlies van zijn zoontje Nico in 1944 bleef voor hem altijd een teer punt. Dochter Lieve, zijn oogappel, schonk hem drie kleinkinderen, waar hij ontzettend trots op was. Ook zijn schoonzoon Gerard Paulissen lag hem nauw aan het hart.

Coolen was 40 jaar actief als bediende. Van 1959 tot 1971 fungeerde hij als burgemeester van Ophoven-Geistingen. In 1971 werd hij verkozen tot eerste fusieburgervader van Kinrooi. Die functie bekleedde hij tot 1983. Als Vlaming zetelde hij in Gemeentebelangen Kinrooi (GBK), met eendracht en dienstbetoon als uithangbord.

Met zijn 24 jarig burgemeesterschap doorliep Gaspard Coolen vier complete ambtstermijnen. Voor de vijfde werd hij alweer verkozen, maar hij weigerde omwille van zijn ouderdom. De man was toen al 83 jaar. Eén van zijn markante slogans in de gemeenteraad was: ,,Hier wordt niet aan politiek gedaan, wij zijn hier om te dienen.'' Coolen werd de eerste en enige ereburgemeester van de fusiegemeente Kinrooi.

Gaspard was een zeer opmerkelijk figuur. Heel zijn leven stond hij anderen bij met raad en daad. Zijn woning veranderde spontaan in een soort dag- en nachtbureau voor sociale zaken. Zijn inkomen als politicus ging voor minstens de helft naar sukkelaars en verenigingen.

Gevoelsmens Coolen stond alom bekend om zijn treffende toespraken, die hij schreef op de hem geheel eigen manier. Hij wist bij anderen fijntjes de juiste snaar te bespelen. Zijn charismatische persoonlijkheid en bijna scrupuleuze eerlijkheid weekten gevoelens los. Volgens velen was Coolen gewoon een ervaring en een evenement op zich.

Zijn literaire aanleg uitte zich in vijf uitgaven. Verleden jaar presteerde Gaspard het nog om ondanks zijn hoge leeftijd een uniek fotoboek uit te geven met door hem geschreven commentaar. Coolen zette zijn memories op papier voor hen die na hem komen en die belang stellen in dat 'vreuger'. ,,Ach'', zuchtte hij dan, ,,wil me mijn heimwee naar die oude tijd vergeven.''

,,Vlaming zijn en blijven, lag in de weg van mijn doen en denken'', benadrukte Gaspard meermaals. ,,Niets of niemand zal deze weg een andere richting geven.'' Ereburgemeester Coolen was niet enkel Vlaming bij naam, maar ook met de daad. ,,Ik heb mijn Vlaams-zijn en -voelen nooit verloochend. Ik ben geboren en getogen als Vlaming en zou niet graag iets anders zijn.''

  • Vrijdag 21 december wordt om 19 uur een gebedswake gehouden in de Sint-Servatiuskerk van Ophoven. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag 22 december plaats om 10.30 uur in dezelfde parochiekerk.
  • Corrigeer

    IN HET NIEUWS

    Verkiezingen in jouw gemeente:

    POPULAIRE VIDEO'S

    Het beste van Enkel voor abonnees