Jeugdraad klaagt erbarmelijke toestand aan van jeugdlokalen

,,Meeste jeugdbewegingen huizen in krotten''

GENT -
,,Slechts enkele jeugdbewegingen slagen erin om voor hun eigen huisvesting te zorgen. De rest -- en dat is het overgrote merendeel -- zit in krotten'', klinkt het bij de Stedelijke Jeugdraad. Het lokalenprobleem van de Gentse jeugdbewegingen is een oud zeer. Voorbije zaterdag nam de jeugddienst schepen van Sociale Zaken Martine De Regge en enkele gemeenteraadsleden op sleeptouw om zich te vergewissen van de toestand. ,,We hebben een gevarieerde staalkaart laten zien: van jeugdgroeperingen die het redelijk goed hebben dankzij hun eigen grote inspanningen tot jeugdbewegingen die de noodgedwongen in belabberde lokalen verblijven.''

De scouts VVKSM Sint-Bernadette mogen niet klagen. Dankzij de helpende handen en financiële steun van velen konden ze in 2001 hun intrek nemen in een nieuw lokaal. ,,Om alles afbetaald te krijgen, wil men het gebouw verhuren aan groepen. Daarvoor zijn echter bijkomende maatregelen nodig om te voldoen aan de brandveiligheid. Er zijn echter geen centen meer beschikbaar'', illustreren Ellen De Clercq, Frank De Staebel en Lieven Vandriessche van de Jeugdraad.

Het JOC aan de Land van Waaslaan herbergt liefst vier jongerenverenigingen. ,,Hun huisvesting is zeer slecht. De stad belooft al lang dat er verbouwingen komen maar de communicatie brandt op een laag pitje. De elektriciteit, die een dringend probleem vormde, is recent eindelijk door de klusjesdienst onder handen genomen. Volgens de schepen wordt het verbouwingsdossier in mei eerstkomend aan de gemeenteraad voorgelegd'', aldus Ellen De Clercq.


Kelder
Bij jonge Chiro Macharius-Heirnis is de situatie nog schrijnender. ,,Ze verblijven in de kelders van de parochieschool in de Zalmstraat. Een volwassene kan nauwelijks rechtop staan in de kelders, er zitten muizen en er is een vochtprobleem. Bovendien is er een elektriciteitsprobleem, met alle gevolgen vandien voor de veiligheid'', schetst Lieven Vandriessche. ,,Zij krijgen in 2003 wellicht een onderkomen in het gerenoveerde Lousbergstehuis.''

Jeugdwelzijnswerk Kadanz en FOS De Zebra's zijn er beter aan toe: in september dit jaar zullen de saneringswerken aan de verlaten bedrijfsruimte in het complex Van Crombruggetheater aan het Godshuishammeke klaar zijn. Negentig procent van de werken wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

,,Elk jeugdlokaal heeft zijn eigen verhaal. De stadslokalen zitten overal in het slop. En altijd opnieuw wordt het duidelijk dat het de wet van de sterkste is die telt: enkel het viertal jeugdgroeperingen met een grote, sterke achterban redden het op eigen houtje en kunnen voldoende fondsen bijeensprokkelen om zich te verbeteren. Wie het moet zien te rooien met enkel een subsidie van de stad, heeft miserie. Deze problemen bestaan al zolang en ze zijn nog steeds niet opgelost. Een hogere stadssubsidie zou al veel beterschap brengen. Ook ruggensteuntjes van anderen, zoals de parochies, zijn welkom'', besluit de jeugdraad.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees