Bloso blijft met nieuwe verantwoordelijke Renilde Beyens investeren in Herentals sportcentrum

,,Jong en levendig''


HERENTALS

,,De renovatie van het Herentalse sportcentrum wordt onverminderd verder gezet en er staan nog een aantal nieuwe projecten op het programma''. Dat zegt Renilde Beyens (48), die begin dit jaar Guido De Vos opvolgde als locatieverantwoordelijke. ,,Eén van de blikvangers is het squash-centrum dat we gaan bouwen met onder meer een glazen court''.

Guido De Vos erfde tijdens het begin van de jaren negentig een sportcentrum in verval. Het dak van de sporthal lekte, vandalen hielden lelijk huis in de kleedkamers, de boardings van de ijspiste waren versleten, enz. De voorbije jaren werden enkele miljoenen euro geïnvesteerd. ,,Het geheel oogt nu weer jong en levendig'', meent de nieuwe grote baas. ,,Dat komt omdat we het complex in frisse kleuren hebben geschilderd. Daken werden hersteld, er zijn nieuwe vloeren gelegd, het onthaal en de aula zijn vernieuwd, naast de nieuwe atletiekpiste verscheen een Finse piste en wat de renovatie van het sporthotel betreft, is de vierde fase aan de gang. Ik vergeet wellicht nog een paar dingen. Veel belangrijker is dat we op hetzelfde elan willen verder werken. Half april hopen we in het sporthotel de nieuwe keuken en het nieuwe restaurant in gebruik te nemen. Daarna wordt de oude keuken gesloopt om plaats te maken voor een conciërgewoning. Het permanent toezicht dat die man of vrouw gaat uitvoeren, is ook nieuw voor het centrum''.


Squash
De meest in het oog springende investering wordt gerealiseerd nabij de basketbalterreinen achter de grote sporthal. ,,De squashfederatie wil in Herentals het centrum voor Vlaanderen uitbouwen. De werken moeten starten na het bouwverlof. De plannen voorzien in acht courts en één glazen kooi. In België is zo'n publieksvriendelijke court een rariteit. De administratie van de federatie krijgt wellicht een plaats in de voormalige burelen van het medisch topsportlabo. Die staan al enkele jaren leeg. In het centrum kunnen jonge spelers professioneel worden opgeleid''.


Schaatsbaan
Over de toekomst van de schaatsbaan laat Renilde Beyens zich niet uit. De voorbije jaren werd de ijsbaan gerenoveerd en werd een tribune gebouwd. De vraag om het geheel te overkappen om zo langer ijsplezier te kunnen aanbieden blijft sluimeren. ,,Op dit ogenblik geen commentaar. Dagdromen kan wel, over een hal met een openschuivend dak bij voorbeeld''.

Het Bloso-sportcentrum wil ook actief meestappen in de plannen die voor de omgeving worden gesmeed. ,,De wat ongemakkelijke trap naar de sporthal wordt heraangelegd en zal doorlopen tot aan de ingang van het sporthotel. Dwars over de parking dus. De parkeergelegenheid moet in zijn geheel worden herbekeken. Aan het centrum is plaats voor zo'n 250 auto's. Tijdens druk bijgewoonde manifestaties wordt nu al in bermen en kanten geparkeerd. Dat kan problemen overleveren als een manifestatie bij ons samen valt met een topdag in het zwembad Netepark. Met de stad zoeken we naar oplossingen. We gaan ook ons afvalbeleid op elkaar afstemmen door bijvoorbeeld dezelfde afvaleilandjes te plaatsen. Het is ook de bedoeling om samen met de stad en het doe-centrum dat Pidpa bouwt dagprogramma's uit te werken. En bezoek aan Hidrodoe en daarna schaatsen of zwemmen. Ik zeg maar wat''.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees