CD&V dient klacht in tegen schepen

HEMIKSEM -
De Bestendige Deputatie heeft, volgens de Hemiksemse CD&V besloten om een tuchtprocedure te starten tegen schepen Flor Keverijn (VLD). Keverijn wordt een viertal zaken ten laste gelegd. De CD&V heeft ook een klacht ingediend tegen ,,een politieke benoeming'' .

CD&V, bij monde van fractieleider Walter Van den Bogaert, beschuldigt schepen Flor Keverijn (VLD) van belangenvermenging bij de verkoop van gronden, het oneigenlijk gebruik van telefoonnummers, ongeoorloofde sponsoring en gesjoemel bij de overdracht van gronden tussen OCMW en gemeente.

Er is een tuchtprocedure gestart bij de provincie maar er wordt nog op een bijkomend verslag van Keverijns advocaat gewacht vooraleer het provinciebestuur in actie schiet. De deputatie geeft een advies en de gouverneur kan dan beslissen om Flor Keverijn nog eens te horen vooraleer dan eventueel een tuchtstraf uit te spreken.

Een andere klacht gaat over wat het gemeentebestuur een kaderwijziging noemt maar wat de CD&V-oppositie een politieke benoeming heet. De kaderwijziging gebeurde tegen het advies in van de gemeentesecretaris. Dat wordt gestaafd door een nota die de secretaris aan alle fractieleiders stuurde. Het personeelslid zou een bevordering hebben gekregen ,,als beloning voor iemand die de laatste zeven jaar zijn best heeft gedaan.''

,,Hiermee worden een aantal wetten en reglementen met voeten getreden'', zegt Walter Van den Bogaert die het gemeentebestuur van ,,onbehoorlijk bestuur'' beschuldigt. ,,Eerstdaags verwachten we ook hier een uitspraak van de deputatie'', besluit Van den Bogaert. (MTS)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees