Ook minister Van Grembergen fluit Ronsese burgemeester terug

Stadsbestuur in de knoei met Reseco-dossier

RONSE -
Ook Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen oordeelt dat het gemeentebestuur van Ronse destijds niet volgens het boekje handelde bij de aankoop van de Reseco-gebouwen in de Sint-Cornelisstraat. De minister vernietigt het gemeenteraadsbesluit van 26 augustus 2002 inzake het niet intrekken van de raadsbeslissing van 18 februari 2002, waarbij de aankoop van het Reseco-pand werd goedgekeurd. Enkele maanden geleden al schorste de Oost-Vlaamse gouverneur het handhavingsbesluit van de gemeenteraad.

Ronse kocht een pand van de nv Reseco, palend aan de oude rijkswachtkazerne in de Sint-Cornelisstraat, om er de lokale politie te huisvesten. In ruil werd aan Reseco nijverheidsgrond in de ambachtelijke zone in de Pontstraat verkocht. Een gang van zaken waarmee de oppositie zich niet kon verzoenen. Zij nam het niet dat alternatieve locaties weinig of geen kans kregen.

De klagers vinden nu ook bij de verantwoordelijke minister gehoor. ,,Het zou een daad van behoorlijk bestuur geweest zijn, mocht de gemeente ook andere opties geëvalueerd hebben'', merkt minister Van Grembergen in zijn vernietigingsbesluit op. Voorts beaamt de minister dat het dossier onvoldoende bestudeerd werd en dat de gemeenteraadsleden niet met kennis van zaken konden beslissen: ,,De stadsingenieur geeft zelf aan dat hij in zijn eerste raming een veel te lage eenheidsprijs voor nieuwbouw gebruikte, terwijl ook andere oppervlaktematen worden aangewend. Dit wijzigt niet alleen de verhouding vernieuwbouw/nieuwbouw, maar daardoor wordt een belangrijke andere concrete invulling aan het bouwprogramma gegeven dan eerst werd voorzien.''


Objectieve studie
,,Ook voor de toezichthoudende overheid is het niet meer duidelijk wat nu de correcte gegevens zijn'', onderstreept minister Van Grembergen, die tenslotte ook benadrukt dat uit het dossier niet blijkt dat het project aan de stedenbouwkundige voorschriften werd getoetst.

Met het vernietigingsbesluit haalt de oppositie andermaal haar gelijk. ,,Een bewijs dat het stadsbestuur haar boekje te buiten is gegaan'', vinden André Deruyver (LDR) en Erik Tack (Vlaams Blok). ,,Conclusie is dat het eindelijk tijd wordt voor een objectieve studie en dit onder de begeleiding van de Regie der gebouwen.'' (PD)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees