Kade tussen Sint-Anna- en Zwarte Hoekbrug wordt hersteld

Aalsterse jachthaven versleept

AALST -
De aanlegsteiger van de Aalsterse jachthaven aan De Bilzen, thuishaven van de Aalsterse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW), werd mét de aangemeerde schepen én het vlottend clublokaal naar de andere kant van de Zwarte Hoekbrug gesleept.

De verplaatsing van de honderd meter lange aanlegsteiger gebeurde met een slakkengang. De Zwarte Hoekbrug bleef hierdoor anderhalf uur opgehaald.

De Administratie Waterwegen en Zeewezen begint nog deze maand met de herstelling van de linkeroever tussen de Sint-Anna- en Zwarte Hoekbrug. De kade wordt hersteld en verstevigd. De blauwe boordsteen wordt zoveel mogelijk gerecupereerd. ,,De herstellingen zullen 200 werkende dagen duren'', zegt havenmeester Kamiel De Blander. ,,Nadien vangen de werken voor de aanleg van het fietspad en wandelpromenade De Bilzen aan.''

De jachthaven zal wellicht voor één seizoen stroomopwaarts van de Zwarte Hoekbrug blijven. ,,De verhuis verliep zeer vlot'', zegt voorzitter Aalsterse VVW-voorzitter Jacques Baudewijn. ,,Een vaartuig trok het gevaarte. Achteraan had een andere boot een meer remmende functie. Aan de steiger beletten boten dat het op sleep genomen gevaarte zich dwars over de Dender keerde. Een greep door de sterke stroming zou heel wat gemanoeuvreer vragen. Alle gebruikers van de haven werden van de verhuizing op de hoogte gebracht. Wij hebben de waterleiding en elektriciteit op onze kosten naar de nieuwe standplaats doorgetrokken.''

Havenmeester Kamiel De Blander woont sinds 9 maart 1998 op zijn schip en houdt een oog in het zeil. ,,Sinds de installatie van de haven is er eenmaal een inbraak geweest in het clublokaal. De dieven gingen aan de haal met de voorraad versnaperingen. Sindsdien hebben we meerdere veiligheidsmaatregelen getroffen en werden alarminstallaties geïnstalleerd.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees