Coyendansfeesten van Gentse wijk Macharius-Heirnis verrassen weer

Met koeien in 't salon

GENT -
Toegegeven, de Coyendansfeesten in wijk Macharius-Heirnis weten elk jaar opnieuw uit te pakken met iets verrassend. In het prachtige Egyptische salon van villa De Grote kan dit keer kennis worden gemaakt met een kudde bonte koeien. Niet van vlees en bloed, maar in poëzievorm. Dat is niet alles. Grasduinen in het rijke verleden van de site bracht weer heel wat weetjes aan het licht en die worden zoals gebruikelijk allemaal in de bekende Coyendansstoet verwerkt.

Van het vermaarde historische Sint-Baafsdorp in wijk Macharius-Heirnis rest tegenwoordig niet veel meer dan een grasveld en een ruïne. Ooit woonden er welvarende dorpelingen die hun koeien lieten grazen op de Heernesse-weiden en die jaarlijks het feest van de Coyendans vierden. De stedelingen van de stad waren eigenlijk een tikkeltje jaloers op de voorspoed van het dorp, dat onder de bescherming van de monniken leefde.

Elf jaar geleden werden de Coyendansfeesten weer tot leven gewekt door het Coyendanscomité. Het spetterende buurtfeest wordt telkens geserveerd met een lichtverteerbare brok geschiedenis in de vorm van de Coyendansstoet en dat is de verdienste van Mario Polfliet.

,,De Coyendansstoet met abten, edellieden, dorpelingen en koeien is dit jaar uitgebreid met edelman Karel De Lalaing, telg van een rijke familie uit Hoogstraten. Jarenlang heeft men geprobeerd om hem abt te maken maar de monniken hebben zich daar steeds tegen verzet omdat het duidelijk niet om de devotie te doen was. Hij schopte het later alsnog tot bisschop in Spanje in een streek die bekend staat om -- toeval -- z'n zwarte stieren'', snorde Polfliet op.


Tabbaard
,,Ook stappen de jonge abten Baudewijn De Voogd, geboren in het dorp, en Lieven Hugenois, zowaar geboren in de abdij, mee op. Keizer Karel, die tevergeefs mee pushte om De Lalaing abt te maken en later het dorp en de abdij liet afbreken, is te zien. Weliswaar in tabbaard omwille van alle schulden die hij uit te boeten heeft. De abten dragen voor het eerst coyendansabdijschoppen mee die verwijzen naar de dijkversterkingen die hun lekenbroeders rond het jaar 1000 in Zuid-Beveland hielpen aanleggen. De schoppen werden kunstig vervaardigd door Martin Cnudde, die ook al de coyendanslepels uitwerkte''.

Beslist een aanrader is het gloednieuwe Poëziesalon van de Coyendans in villa De Grote , aan Lousbergskaai 32. In het Egyptisch salon is het één en al koe in de muziek en verhalen die er te horen zijn. ,,Het aanbod blijkt zodanig groot dat we dit initiatief nog heel wat jaren kunnen verder zetten'', aldus Polfliet.

Corrigeer

MEER NIEUWS