Utexbel Ronse krijgt milieuvergunning voor vijf jaar

,,Nu wordt definitieve oplossing mogelijk''

RONSE -
Het voortbestaan van Utexbel komt niet langer in het gedrang. Milieuminister Vera Dua heeft het Ronsese textielbedrijf, voor zijn vestiging in de Cesar Snoecklaan, zopas een vergunning voor een periode van vijf jaar toegestaan. ,,In afwachting van nieuwe initiatieven en teneinde de overheid de mogelijkheid te geven de bestemming van de site te evalueren en definitief vast te leggen'', licht algemeen secretaris van Utexbel Guido Bernagie toe.

Van vakbondszijde wordt positief gereageerd. ,,Utexbel krijgt wel een reeks voorwaarden opgelegd. Eén daarvan is de oprichting van een overlegcommissie bestaande uit afgevaardigden van de buurt, stadsbestuur, provincie en Vlaams Gewest. Wij willen daarin als vertegenwoordigers van de werknemers ook een zitje hebben'', zegt secretaris Fernand Van Hoecke van ACV-Textura.


Zonevreemd
Utexbel telt 550 werknemers in Ronse. Tengevolge van een gebrekkige opmaak van het gewestplan anno 1977 werd het textielbedrijf zonevreemd. In 1994 werd de milieuvergunning hernieuwd. In februari 2002 werd die vernieuwde vergunning vernietigd. Omdat de bestaanbaarheid met de omgeving onvoldoende werd gemotiveerd, oordeelde de Raad van State. Na deze vernietiging heeft de minister voor Leefmilieu de vergunningsaanvraag opnieuw onderzocht en toegekend voor vijf jaar.

,,De kogel is evenwel nog niet door de kerk, maar we zijn uitermate tevreden met deze positieve wending'', verduidelijkt Guido Bernagie. ,,Met de nieuwe vergunning wordt nu ruimte gecreëerd om een definitieve oplossing mogelijk te maken.''


Bufferzone
,,We zijn nog altijd zonevreemd. Er zijn nu binnen het Ruimtelijk Stuctuurplan Vlaanderen nieuwe initiatieven mogelijk. Waar nodig brengen we een bufferzone aan. De plannenmakers van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zullen bekijken wat op lange termijn met de site Utexbel dient te gebeuren en rekening houden met het feit dat het bedrijf zich niet kan herlocaliseren.''

Uit het advies van Ruimtelijke Ordening blijkt dat er met de omgeving niet echt een probleem is. ,,Behalve langs de kant Zonnestraat, waar eigenlijk geen buffer is. Daar zijn nooit klachten over geweest'', weet Guido Bernagie. Uit het dossier blijkt ook dat de ruimtelijke draagkracht langs de Maghermanlaan niet overschreden is.

Corrigeer

MEER NIEUWS