Lebbeekse toneelkring ,,Wij'' tien jaar op eigen planken

Acteurs verbouwen theaterzaal zelf


De voorbije maanden gonsde het van de bedrijvigheid in Teater De Minne , de thuisbasis van toneelkring Wij. IJverige handen hanteerden kwasten en verfrollen en gaven het interieur een frisse aanblik. ,,De voorbije tien jaar waren bijzonder druk'', evalueert voorzitter Renaat Moeyersoon. ,,Een leegstaand houtbedrijf omtoveren tot een comfortabele theaterzaal met 150 zitjes, kost immers tijd, inspanningen en centen. Tien jaar leek ons een gepast moment om eens terug te blikken.''

 • Een toneelvereniging die zich in de schulden steekt om een eigen stek te realiseren. Tien jaar geleden ongetwijfeld geen alledaags feit?
 • Renaat Moeyersoon: ,,We waren ertoe verplicht, wilden we de kring laten voortbestaan en hem een koers laten varen die verder reikte dan het traditionele amateurtheater. In de plaatselijke parochiale feestzaal kregen we niet langer voldoende vrijheid om ons ding te doen. Moeilijkheden tijdens de productie van De rekening van het kind en Nee schat, nu niet waren er te veel aan. We kregen de kans vlakbij een oud houtbewerkingsbedrijf aan te kopen en waagden de stap. Ook al beseften we dat het financieel een zware dobber inhield.''

 • Nooit geprobeerd om cultuurminnend Lebbeke financieel aan te spreken?
 • ,,We beschikten over een eigen spaarpotje, gingen een lening aan bij de bank en vonden inderdaad tal van sympathisanten bereid om ons een persoonlijke lening toe te staan. De gemeente steunde ons met 500.000 frank, op voorwaarde dat ze twintig jaar lang vier maal per jaar gratis over de accommodatie konden beschikken en wekelijks een gemeenteambtenaar in De Minne terechtkan om er onder andere vuilniszakken aan de bevolking te verkopen en informatie te verschaffen. Die overeenkomst loopt nog altijd.''

 • Leefden jullie lang met de onzekerheid financieel rond te komen?
 • ,,Neen, omdat al onze producties ruime publieke belangstelling genoten en we de zaal ook verhuurden voor feesten. Na zeven jaar slaagden we erin de persoonlijke leningen, toch goed voor twee miljoen frank, terug te betalen. Alles samen investeerden we vier miljoen frank bij de start en een gelijk bedrag in de voorbije tien jaar in het gebouw. Ondertussen hebben ook andere verenigingen onze accommodatie gevonden. Heemkring Lebbeke organiseert er een jaarlijkse praatavond en ook de toneelkringen Pogen en Ommekaar geven er voorstellingen. Omdat wij ondertussen overstapten op drie producties per seizoen, vertoont onze agenda nog weinig gaten.''

 • Wat is er eigenlijk zo interessant aan over een eigen theaterzaal te beschikken?
 • ,,De voordelen zijn legio. Om te beginnen je zelfstandigheid: je vergadert en repeteert wanneer je dat wil. Bovendien stelden we vast dat we nieuwe mensen aantrekken. Niet alleen toeschouwers, die gecharmeerd zijn door het comfort, maar ook acteurs, actrices en technici. Wij , al zeg ik het zelf, mag zich de jongste jaren over een constant stijgende reputatie verheugen. Misschien nog het belangrijkste pluspunt is het gevoel dat we hebben hier thuis te zijn. Die samenhorigheid is trouwens onze sterkte. Al bij al telt onze vzw zowat tachtig leden, die elk bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Sommigen zijn zelfs niet eens honderd procent overtuigde theaterliefhebbers, maar komen voor de sfeer.''

 • Liggen er nog projecten in de la?
 • ,,Beslist. We gaan de zijgevel aanpakken, eigenlijk het eerste verfraaiingswerk dat we de voorbije tien jaar aan het gebouw uitvoerden. De vorige ingrepen waren stuk voor stuk noodzakelijk. Vergeet niet dat we tien jaar geleden hier niet eens een toilet hadden. Die geplande frivoliteit kan inderdaad op een gezonde financiële toestand wijzen, maar toch doen we het altijd voorzichtig aan. Jaarlijks kost de zaal ons immers 350.000 frank aan verzekering, verwarming en andere algemene kosten. Ook die centen moeten klaarliggen.''

 • Toneelkring Wij viert tien jaar De Minne op vrijdag 11 oktober met een academische zitting, een receptie, een optreden van de bluesgroep Les Anciens Ets. Fernandel ene en fuif.
 • Jan Lissens schrijft de geschiedenis van De Minne.
 • Wij zet het seizoen in met 'Ja, ja, maar nee, nee'. Voorstellingen op 19, 21, 25, 26, 31 oktober en 1 en 2 november, telkens om 20 uur. Regie: Renaat Moeyersoon. Reservatie: 053-70.14.98
 • Corrigeer

  MEER NIEUWS