Pittemse Jeugdbrandweer start derde werkjaar

Meer meisjes dan jongens


Bij de Pittemse jeugdbrandweer startte een nieuw werkjaar. Het jeugdkorps is meer dan zomaar een zoveelste ontspanningsmogelijkheid voor de jeugd. Bedoeling is jonge mensen klaar te stomen om later toe te treden tot het effectieve korps. Als dit niet het geval zou zijn is een jeugdkorps zinloos, aldus onze gesprekspartners commandant De Witte en adjudant De Bels.

Voor het derde jaar al start de Pittemse vrijwillige brandweer met een werking voor de jeugd. Het jongerenkorps staat open voor zowel jongens als meisjes tussen 12 en 18 jaar. Tweewekelijks komen deze spuitgasten ,,in wording'' samen om op een educatieve manier kennis te maken met het reilen en zeilen van de brandweer. Educatief inderdaad, want het jeugdbrandweerkorps is niet zomaar een alternatief voor de al bestaande jeugdverenigingen.


Recruteren
Adjudant De Bels: Het is inderdaad zo dat we met de jeugd werken met de hoop te kunnen recruteren voor het korps. Want eerlijk, als dit niet mogelijk blijkt, heeft een jeugdwerking niet de minste zin. Je mag niet vergeten dat het eerst en vooral een aardige stuiver kost en dat het qua organisatie en inzet heel wat vraagt van de brandweermannen. Naast de andere activiteiten stellen zij zich toch weeral gratis en vrijblijvend tweemaal per maand ter beschikking. Het zijn ook zij die de jonge gasten de nodige lessen geven en deze moeten uiteraard ook worden voorbereid.''

Voor velen lijkt de brandweer een typisch mannenwereldje, maar in Pittem is dit duidelijk niet het geval. Claudine De Smet maakte enkele jaren deel uit van het korps en was zelfs de eerste vrouw die aan de West-Vlaamse brandweerschool het diploma ,,technicus brandvoorkoming'' behaalde. Claudine verliet enige tijd geleden de gemeente en uiteraard ook het korps. De mannen waren weer aan hun lot overgelaten maar daar komt nu verandering in met de komst van Valerie De Cuypere, dochter van brandweerman Eddy. Bij het jeugdkorps zijn de meisjes zelfs al in de meerderheid.


Stagiairs
Dat de jeugdopleiding bijlange geen garanties biedt om later toe te treden tot het effectieve korps, verduidelijkt ons commandant Paul De Witte: ,,We kunnen onmogelijk nog vergelijkingen maken met vroeger. Niet alleen wat brandbestrijding aangaat maar evenzeer naar oorzaken toe. Alles is veel complexer geworden, elektriciteit, chemie, noem maar op. Uiteraard brengt dit ook de nodige gevolgen met zich mee voor de opleiding. Vooraleer te kunnen toetreden moeten de kandidaten een cursus-stagiair doormaken en pas wanneer ze die met vrucht hebben beëindigd kunnen ze worden opgenomen in het korps. Het is niet simpel om brandweerman te zijn dus mag en kan het ook niet simpel zijn om het te worden.''

,,Het is echter wel betreurenswaardig dat je soms enorm goeie krachten, die met volle overgave brandweerman willen worden, moet laten gaan omdat ze niet geslaagd raken in hun cursus. Harde, noeste werkers zullen er ook altijd nodig zijn'' aldus nog adjudant De Bels.

  • Wie lid wenst te worden van het jeugdbrandweerkorps of meer info wil kan contact opnemen met korporaal Thierry De Four, Joos de ter Beerstlaan 71 of met brandweerman Wesley Duyck, Baertstraat 11 of telefonisch op de nummers 051-46.79.33 of 051-46.45.61.
  • Corrigeer

    MEER NIEUWS