Na 27 jaar als burgemeester geeft Lode Bertels de fakkel door

BRASSCHAAT -
Op 1 januari stapt burgemeester Lode Bertels (CD&V) definitief uit de politiek. Na een periode van 27 jaar als burgemeester geeft hij de fakkel door aan partijgenoot Dirk De Kort. Met het opstappen van Bertels (69) verdwijnt een gemeentelijk monument die jaren het uitzicht van de parkgemeente heeft bepaald. Zijn afscheid geeft Bertels een dubbel gevoel. ,,Enerzijds hebben we heel wat kunnen realiseren maar anderzijds ziet de toekomst er somber uit. Burgemeesters worden steeds meer geconfronteerd met regels en wetten opgelegd door de hogere overheid. Dat zet een rem op de plaatselijke creativiteit''.

Lode Bertels werd geboren in Borsbeek als tweede kind uit een gezin van vier. Het grootste gedeelte van zijn jeugd bracht hij door als lid, en later groepsleider, van de plaatselijke chiro. Daarnaast was hij ook actief in het socio-culturele leven. De stap naar de toenmalige CVP en de politiek lag voor de hand. Als dokter in de dierengeneeskunde werkte Bertels drie jaar in Kongo. In 1960, tijdens de onafhankelijkheid, keert het gezin Bertels terug en vestigt zich in Brasschaat. Vanaf dan bouwde Bertels langzamerhand zijn politieke carrière op. Eerst als voorzitter van het Davidsfonds. Later als senator. Op 1 januari 1977 wordt hij burgemeester van Brasschaat en laat zijn senaatszetel staan. Tot vandaag staat hij onafgebroken aan het roer van zijn gemeente. Enkele jaren later zet Bertels zijn dierenartsenpraktijk stop om zich voltijds aan de gemeente te kunnen wijden. Een gezonde financiële gemeente was Bertels voornaamste doel. Hij steekt het niet onder stoelen of banken dat hij zich jaren geërgerd voelde door voortdurende uitspraken over Brasschaat als ,,rijke gemeente''. Volgens hem komt een financieel gezonde gemeente niet uit de lucht gevallen maar heeft het alles te maken met een goed beleid. ,,Het bepalen van normen en waarden is minstens even belangrijk. Dat wordt, als het om geldzaken gaat, nogal eens over het hoofd gezien''


Opvolger
Een goede communicatie met de burger stond bovenaan het verlanglijstje van Bertels. Brasschaat was trouwens de eerste Vlaamse gemeente die over een informatieambtenaar beschikte. Niettenegenstaande Bertels een indrukwekkende lijst realisatie kan voorleggen stapt hij met wrange gevoelens uit de gemeentepolitiek. ,,Een gemeente besturen is vandaag niet meer evident. Het individualisme van de mensen is sterk toegenomen en men heeft steeds minder oog voor het gemeenschapsbelang. Veel inwoners verwachten enkel steeds meer voordelen en voorzieningen van de overheid''. Voor Bertels zal een gemeente besturen in de toekomst zeker niet eenvoudiger worden. ,,Er ontstaat een steeds grotere doolhof van regels en wetten. Ook neemt de druk op de gemeente toe om opdrachten uit te voeren die door de hogere overheid worden opgelegd. Alleen al om je dossierkennis op peil te houden ben ja al een hele tijd bezig''. Aan zijn opvolger en partijgenoot Dirk De Kort, thans schepen voor jeugd en cultuur, wil Bertels nog graag een raad meegeven. ,,Ik raad hem aan zich te beschermen tegen kritiek die hij te verwerken zal krijgen en hoop dat hij de nodige steun zal vinden. Maar tegelijkertijd moet hij een grote luisterbereidheid en gevoeligheid aan de dag kunnen leggen. Ook zijn persoonlijk leven zal grondig veranderen. De goede evenwichten terugvinden in zijn familiale leven is een absolute must''.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees