Jan Louies: ,,Aalst blijft patrimonium verminken''

ZEEBERG EN MINERVA NAAR DE SLOOP

AALST -
De voormalige garage Minerva en de gewezen brouwerij Zeeberg in Aalst worden gesloopt. Ze moeten plaats ruimen voor een betere verkeersdoorstroming naar de Zeebergbrug. Nochtans had de stad zich voorgenomen brouwerij Zeeberg als waardevol patrimonium te vrijwaren.

De magazijnen van de Zeeberg, het laatste wat van de bekende brouwerij is overgebleven, staan op een stedelijke inventaris van waardevolle gebouwen. Niettemin, bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Johan Stijlemans, wordt het pand afgebroken. ,,Het Vlaamse Gewest zal een gedeelte van de straat onteigenen: van de Zeebergkaai tot de De Vilanderstraat, van het douanekantoor tot en met de Zeeberg. Het is een noodzakelijke ingreep in functie van de verkeersveiligheid. Voorlopig is de slopingsvergunning nog niet verleend, maar het is quasi zeker dat die er komt.''


Verontwaardiging
Jan Louies van de Werkgroep Stadsherwaardering steekt zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. ,,De stad blijft het presteren om zijn eigen regels te overtreden. Het gebouw op de bewuste inventaris plaatsen was zoveel als een engagement om het van de sloop te vrijwaren. Het is een van de laatste overblijfsels van het boeiende brouwerijverleden van Aalst, nog tijdens de jongste open monumentendag wezen gidsen op de waardevolle smeedijzeren poort.''

,,Bovendien'', zegt Jan Louies, ,,gaat het niet alleen om de Zeeberg. Ook de voormalige garage Minerva is zeer waardevol en een deel van het industrieel erfgoed van de stad. Het gebouw is van de hand van architect Lissens, in de stadsarchieven bevindt zich een zeer interessant dossier over de bouwaanvraag. Voor beiden -- Zeeberg en Minerva -- gaat het om architecturaal waardevolle voorbeelden van de bouwstijl omtrent de jaren '20-'30. Die typisch vooroorlogse architectuur zijn de monumenten van morgen.''

Louies beklaagt er zich over dat Vies Oilsjt en de Werkgroep Stadsherwaardering al sinds de jaren '70 de stad systematisch op het belang van haar erfgoed wijzen, zonder dat de houding van het bestuur wijzigt. ,,Aalst beperkt zich tot onderhoud en herstel van beschermde monumenten met subsidies. Maar ze ontwikkelt geen eigen visie of geen dynamische slagkracht in het vrijwaren van niet officieel beschermde gebouwen. Zoals in het verleden laat het stadsbestuur maar betijen...''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees