Omwonenden hekelen situatie rond Mantasite in Waasmunster

,,Irritatie in keel en ogen''


De bewoners van de Neerstraat, in de omgeving van het gesloopte textielbedrijf Manta, zijn niet te spreken over de actuele situatie op het grote terrein. ,,Door middel van een petitie met tachtig handtekeningen protesteren we tegen de overlast van zand, ratten, muizen en onkruid'', zegt woordvoerder Marc Ysewijn.

,,Bij een windhoos vorige week was de zichtbaarheid hier in de buurt bijna nihil door het opwaaiende zand. Nadien klaagden heel wat omwonenden over irritatie in de keel en de ogen. We vragen ons af hoelang de intercommunale Land van Waas het vroegere bedrijfsterrein in deze toestand zal laten liggen. Dat deze situatie precair is, mag duidelijk zijn als je weet dat iemand al oppert om te verhuizen. Het is opvallend dat op een deel van het terrein het onkruid welig tiert en elders geen enkele begroeiing mogelijk is. Dat wijst toch op een grondige bodemverontreiniging? Het onkruid groeit hoog op en het zaad belandt in onze tuinen. Als bewoners van de Neerstraat willen we dat dringend wordt ingegrepen, vooraleer er iets ergs gebeurt.''

De buurtbewoners hebben nog meer klachten. ,,Eigenlijk hadden we al eerder moeten protesteren, toen de afbraakwerken en de verwijdering van het asbest aan de gang waren. Intussen gaat ook het afvalbedrijf Smet achter het vroegere Manta zijn gangetje, wat leidt tot geurhinder. En dan spreken we nog niet over de hoge snelheden van het autoverkeer in onze straat. Tenslotte moeten we ook altijd op onze hoede zijn bij hevige regenval. Achter onze huizen ligt de questa. Onze riolen krijgen al het water uit deze heuvelrug te slikken'', zegt een andere bewoner.


,,Onderzoeken''
Schepen voor Ruimtelijke Ordening Eric Van Mele (sp.a) besprak deze week met het schepencollege de klachten uit de Neerstraat. ,,We hebben in de eerste plaats de intercommunale ingelicht. Die reageerde al en beloofde de aannemer aan te sporen om het terrein nat te spuiten. Daar ligt na de afbraak- en graafwerken nog gemalen steengruis. Ook de bodemsanering is nog aan de gang. De droogte van vorige week zorgde ervoor dat heel wat stof van de zandvlakte waaide. Binnenkort plant de intercommunale een informatievergadering voor de bewoners.''

Van Mele heeft ook een mogelijke verklaring voor de geurhinder. ,,De gemeentelijke milieudienst onderzoekt de vergunningen en de inname van terreinen door de ophaal- en containerfirma Smet. Het bedrijf was vroeger aan het oog onttrokken, vermits het achter Manta was gelegen. Nu de Mantagebouwen zijn gesloopt, is het terrein zichtbaar. Het warme weer heeft er de jongste dagen ook voor gezorgd dat het verhakselde groenafval een reukje afgeeft. Als de zuidenwind vanover de Durme waait, zullen de omwonenden inderdaad wel last ondervinden van geurhinder'', besluit Van Mele.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees