Het Groene Gordelfront plant solidariteitsoptocht met Lappersfronters in Brugge

,,Fabricom moet aanklacht intrekken''


Het Groene Gordelfront vraagt dat Fabricom zijn aanklacht tegen de 22 bezetters van het Lappersfortbos, die op 5 september voor het vredegerecht moeten verschijnen, zou intrekken. Om de plooien glad te strijken, zal een delegatie van het beschermcomité ,,Lappersfortbos & Chartreusenatuur'' een onderhoud aanvragen met de nv Fabricom Groep.

Komt het toch tot een rechtszaak, dan verzamelt het Groene Gordelfront op woensdagnamiddag 4 september om 15 uur op 't Zand voor een ,,solidariteitsoptocht met de Lappersfronters''. Van het Zand gaat het ludiek en geweldloos naar het gerechtsgebouw aan de Kazernevest, waar ook nog enkele toespraken worden gehouden. In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 september houdt het Groene Gordelfront een ,,symbolische wake met muziek en gezang voor het bos en zijn bezetters''. De donderdagochtend van het proces zal men ,,in stilte en waardig'' aanwezig zijn voor het gerechtsgebouw.

Intussen is het Groene Gordelfront een wekelijkse traditie begonnen. Elke zondag om 10.30 uur vinden er geleide wandelingen plaats in het Lappersfortbos. Start telkens aan de ijzeren ingangpoort bij de wilgenlaan aan de Vaartdijkstraat.


Alternatief
Een delegatie van het Groene Gordelfront werd vorige vrijdag door burgemeester Moenaert op het stadhuis ontvangen. Het Groene Gordelfront heeft het over een ,,moeilijk begin'' en blijft erbij dat een zuidelijke ontsluiting van Brugge en een aantasting van het Lappersfortbos onbespreekbaar blijven. ,,We vragen om de Vaartdijkstraat te ontsluiten als onderdeel van Vlaanderens fietsroutenetwerk tot groot genot van vele fietsers en wandelaars. Voor het dreigende dichtslibben van het autoverkeer zijn er andere en betere oplossingen dan nog meer beton en asfalt'', luidt het.

Er wordt nu gewerkt aan een alternatief groene gordelplan, dat binnenkort op het stadhuis van Brugge en aan de politici van Brugge en ommeland zal worden overhandigd. ,,Daarmee zijn we klaar om op technisch vlak in verdere dialoog te treden met het Brugse stadsbestuur.''

Het Groene Gordelfront roept alle politici van Vlaanderen op om druk uit te oefenen op schepencollege en gemeenteraad van Brugge, voor een definitieve bescherming van de groene gordel in overeenstemming met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Er wordt ook aangedrongen op samenwerking van de betrokken overheden om tot een goede oplossing te komen voor het Lappersfortbos.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees