Sociale bewogenheid te kijk met 'Kapellekensbaan' wandeling

Jong talent zet dynamiek in buurthuis ACRO

AALST / DENDERLEEUW -
Nele De Kock (24) uit Denderleeuw is sinds maart de nieuwe buurtwerkster van het Aalst Centrum Rechteroever (ACRO). Ze volgde Hilde Cammu op. ,,Hilde bouwde het buurthuis op en bezorgde het een enorme uitstraling naar de buurtbewoners en beleidsmensen'', zegt Nele. Het uitbouwen van het vrijwilligerswerk en het aanbieden van vorming beschouwt Nele als de hoofdpijlers van haar opdracht. Momenteel werkt ze met vrijwilligers rond het project Kapellekensbaan .

De buurtwandeling Kapellekensbaan in het najaar komt er naar aanleiding van de tentoonstelling die momenteel op diverse plaatsen in de stad plaats vindt. ,,Deze expo situeert zich rond het sociale aspect van buurtwijken'', zegt Nele. ,,Wij willen de rechteroever in de kijker stellen en kleur geven. De route vertrekt in het huidige buurthuis waar enkele bewoners kunstwerken ten toon stellen. Op het braakliggende terrein van de Hertshage, waar het nieuwe buurthuis gebouwd wordt, voorzien we Het Droomhuis . We tonen er wat in de fantasie van de buurtbewoners leeft en hoe zij het nieuwe centrum zien. We betrekken bij het project ook kunstenaar Herman Van Ingelghem.''

  • Hoe ben je aan je nieuwe taak begonnen?
  • Nele De Kock: ,,Vooreerst was het een beetje de kat uit de boom kijken. Het was contact zoeken met de vrijwilligers van het buurthuis. Hilde was al een jaartje weg en de werking draaide volledig op hen. De lijn was wel wat verdwenen, maar in het huis heerste nog een dynamische spirit. Mijn uitgangspunt werd: ,,hoe komen we aan structuren?''

  • Zijn deze structuren er?
  • ,,Samen met de vrijwilligers heb ik alle realisaties en doelstellingen op een rij gezet. Uit de analyse ontstonden vier werkgroepen. De 'doenamiddag' steunt haar opdrachten op sport, info, crea en ontmoeting. De ploeg 'uitstappen' zorgt om de twee maanden voor een bezoek. Een 'redactieraad' brengt om de twee maanden een krantje. Ze schrijven niet alleen zelf, maar moedigen anderen aan om een relaas te brengen. Tenslotte is er de ploeg die werk rond 'ontmoetingsnamiddagen'. Ze organiseren de bijeenkomsten van dinsdag en donderdag. Het is eenvoudig bij elkaar komen bij een kopje koffie. De groepen werken autonoom en zijn volledig samengesteld uit vrijwilligers.''

  • Werkt u als raadgeefster alleen?
  • ,,In het buurthuis is ook opbouwwerkster Annemie De Weerdt thuis. Zij werkt rond alles wat met de leefbaarheid te maken heeft. Een 'bewonersgroep' komt maandelijks bijeen om de problemen aan te kaarten en haalbare voorstellen te formuleren. Er is ook eng contact met Patrick Falq van het laagdrempelige computerlokaal 'BuurtWEB'. Tenslotte is er nog coördinatrice Marijke Verleyen. Daar waar mogelijk slagen we de handen in elkaar.''

    Corrigeer

    MEER NIEUWS