Febeltex vreest voor verlies van tweeduizend jobs

Textiel luidt alarmbel

KORTRIJK -
De werknemers uit de textielsector zijn de jaarlijkse vakantie met een klein hartje begonnen. De federatie van textielwerkgevers, Febeltex, luidde namelijk de alarmklok. ,,De conjunctuur in de sector bevindt zich op een dieptepunt. Tweeduizend banen dreigen dit jaar te verdwijnen'', zegt directeur Fa Quix. De vakbonden spreken van een bewuste strategie om de nieuwe regering onder druk te zetten.

De slechte gang van zaken in de Belgische textielsector is het gevolg van een zwakke export, waarvan de sector erg afhankelijk is. In het eerste kwartaal van 2003 lag die 4,5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

,,In economisch moeilijke tijden stellen particulieren hun investeringen in kleding en interieurdecoratie uit'', vertelt Fa Quix. ,,De sterke euro heeft dan weer als nadeel dat de uitvoer naar de VS en Groot-Brittannië slabakt en de invoer vanuit die landen interessanter wordt.''

De zware loonkost is volgens Quix wellicht nog de belangrijkste oorzaak. Een uur werken kost de werkgever in België 13 procent meer dan pakweg een Franse patroon. Tegenover niet-Europese landen is het verschil nog veel groter.


Een manoeuvre
Directeur-generaal Filip Balcaen van de Balta Groep met zijn 3.545 werknemers hoopt dat er aan die loonkost dringend iets wordt gedaan. Op korte termijn denkt het bedrijf niet aan verhuizen. ,,Ik ben altijd tegen delokalisatie als het niet hoeft en verkies dan automatisatie om de loonkosten te drukken. Alleen, als het zo blijft, moet die piste op langere termijn noodgedwongen onderzocht worden.''

De vakbonden zijn niet gelukkig met de timing van Febeltex om net voor de jaarlijkse vakantie de 40.000 werknemers schrik aan te jagen. ,,Het gaat inderdaad niet goed, maar ik betwijfel sterk of de recessie zo'n omvang kent als Febeltex beweert. In elk geval zal het jongeren -- naar wie de sector smacht -- die net de school verlaten niet aanzetten om te solliciteren bij een textielbedrijf'', zegt Luc Delesie van ACV-Textura.

Erik Van Deursen (ABVV-Textiel) vermoedt net als zijn collega dat het om een manoeuvre gaat om de nieuwe regering onder druk te zetten. ,,Jaarlijks kenden we gemiddeld een achteruitgang van 400 jobs in de sector. Nu zou dat vijf keer zoveel zijn'', is ook hij sceptisch over de cijfers.

In elk geval kijken ook de bonden met enig ongemak uit naar de herneming van de activiteiten na de vakantie. (JF)

Corrigeer

MEER NIEUWS