Remostort onherroepelijk dicht

HOUTHALEN -
Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen geeft geen nieuwe milieuvergunning voor de uitbreiding van de Remostortplaats voor huishoudelijk afval in Houthalen. De minister gaat daarmee in op de vraag van het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren. Dat ging in beroep tegen de beslissing van het Limburgse provinciebestuur om de stortplaats nog uit te breiden tot 2005.

Het Remostort voor huishoudelijk afval gaat dus onherroepelijk dicht op 31 december 2003. Het provinciebestuur verleende in februari van dit jaar een milieuvergunning voor een uitbreiding van de bestaande stortplaats met 2,3 ha, tot 31 december 2005.


Drie redenen
Minister Ludo Sannen heeft beslist om hun beroepen wél in te willigen. Hij meent dat een verdere uitbreiding niet kan worden toegestaan, om drie redenen.

Volgens hem past het vergunnen van nieuwe stortcapaciteit niet in het beleid dat de jongste jaren gevoerd wordt door de Vlaamse leefmilieuministers. Sannen opteertvoor het realiseren van voorbehandelingsinstallaties voor huishoudelijk afval. In dergelijke installaties kan volgens hem een groot deel van de restfractie van het huisvuil afgescheiden worden voor hergebruik of toepassing als secundaire grondstof. Een ander deel kan gevaloriseerd worden als hoogcalorische brandstof. Er zijn ondertussen vier voorbehandelingsinstallaties vergund in Vlaanderen (Evergem, Antwerpen, Brecht en Geel). Een vierde installatie, voor het Limburgse afval, staat op stapel. Bovendien is reeds een nieuwe locatie op een industrieterrein in Genk-Zuid aangeduid.

Ten tweede wijst Sannen erop dat de gevraagde uitbreiding gelegen is in het vogelrichtlijngebied militair domein van Leopoldsburg en vallei van de Zwarte beek en ook in het gebied vallei en brongebied van de Zwarte beek, Bolisser beek, Dommel met heide en vengebieden . ,,Dergelijke gebieden mogen slechts onder heel strikte voorwaarden vernietigd worden voor industriële activiteiten. Aan deze voorwaarden is niet voldaan'', zegt de minister

Tenslotte verwijst Ludo Sannen naar de jarenlange geurhinder waarmee de omliggende wijken van het Remostort geplaagd worden. ,,Ondanks initiatieven en intense opvolging door de Milieu-inspectie is er nog steeds geen bevredigende oplossing voor het geurprobleem. Het vergunnen van nieuwe stortcapaciteit is in die optiek niet meer aanvaardbaar'', aldus de minister.

Corrigeer

MEER NIEUWS