Restauratie in Diest technisch en financieel zwaar

Begijnhofkerk dreigt in te storten


Over een paar maanden starten dringende instandhoudingswerken aan de begijnhofkerk in Diest. De muur, aan de kant van het cultuurcentrum, begint zichtbaar over te hellen en daardoor dreigt instortingsgevaar. Op een grondige restauratie blijft het nog even wachten.

,,Dat wordt een zware brok, zowel op technisch als op financieel vlak'', voorspelt schepen Philip Sampers (VLD), bevoegd voor gebouwen van de eredienst. Volgens de jongste ramingen zal de kostprijs rond de vijf miljoen euro schommelen.

De Sint-Catharinakerk op het begijnhof is één van de waardevolste monumenten in Diest. Het is een typisch voorbeeld van een begijnhofkerk uit de dertiende en veertiende eeuw: lang, driebeukig en zonder uitspringend transept. Het gebouw is opgetrokken in ijzerzandsteen uit de streek. De witte steen komt van Linsmeau, nabij Landen. Heel wat begijnenhuisjes zijn al in een nieuw kleedje gestoken en het imposante infirmeriegebouw is omgevormd tot een cultureel centrum. Maar de kerk staat er nog altijd verweesd bij. En de tand des tijds begint serieus te knagen.


Scheuren en barsten
Schepen Philip Sampers: ,,Uit een recent onderzoek blijkt dat één gevel overhelt en dat de muren op andere plaatsen scheuren en barsten vertonen. De oorzaak is in de weinig stabiele ondergrond te zoeken. De situatie is niet dramatisch maar er zijn enkele stevige ingrepen nodig om erger te voorkomen. Ook de toren staat scheef en dat is wellicht niet meer te verhelpen. Als troost houden we er hopelijk een mini-toren van Pisa aan over.''

Het kostenplaatje voor de instandhoudingswerken bedraagt 33.712 euro.


Jubileumfeesten in mei
In mei hebben in Diest de jubileumfeesten rond 750-jaar begijnhof plaats. Gaan de geplande werken de festiviteiten niet hinderen? ,,Normaal niet'', denkt Philip Sampers. ,,Het enige, wat kan gebeuren, is dat een deel van de buitenkant van de kerk in de steigers staat en dat een deel van de binnenkant niet toegankelijk is voor het publiek. Laten we het eerder positief bekijken. Onder de gasten zullen ook heelwat prominenten zijn. Hopelijk schudden zij de bevoegde instanties wakker om vaart te zetten achter de reddingsoperatie van het gebouw.''

Op basis van de huidige stand van zaken acht de Diestse schepen het haalbaar dat de restauratiewerken ten laatste in 2005 van start gaan: ,,Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat we in fasen gaan werken. De kostprijs per fase mag maximaal 1.250.000 euro bedragen.'' Sampers houdt rekening met vier fasen en omschrijft ze grosso modo als volgt: stabiliseringswerken en herstellingswerken aan dak en zolder in fase één; heraanleg van de vloer en vernieuwing van de binnenmuren en glasramen in fase twee; renovatie van buitengevels en schrijnwerkerij in fase drie; restauratie van de altaren en het kerkmeubilair in fase vier.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees