Minister vernietigt verkoop grond aan Reseco

RONSE -
Aan het lijvige Reseco-dossier in Ronse werd zopas een nieuw vernietigingsbesluit toegevoegd. Nu schorst minister Paul Van Grembergen de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2002 tot verkoop van een perceel nijverheidsgrond in de ambachtelijke zone aan Reseco.

Eerder had de gouverneur de gemeenteraadsbeslissing al geschorst, onder meer omdat er naast Reseco nog twee andere kandidaten waren waarmee de Ronsese gemeenteraad geen rekening had gehouden. ,,Het is duidelijk dat de stad met miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur handelde. Door het feit dat de twee overige belanghebbende aanvragers werden geweerd, werd het gelijkheidsbeginsel geschonden'', aldus het ministerieel besluit.

Yves De Meulemeester, die als kandidaat naast de aankoop greep, diende klacht in tegen de gevolgde handelwijze door het stadsbestuur. ,,Het stoorde me enorme dat het stadsbestuur verkondigde dat enkel Reseco geïnteresseerd was in het perceel. Mijn aanvraag werd afgedaan als een aanvraag voor een ander perceel van 1,4 ha. Met mijn bewijzen kon minister Van Grembergen niet anders dan de verkoop aan Reseco vernietigen'', zegt Yves De Meulemeester. ,,Tot op heden ben ik nog steeds geïnteresseerd in de ambachtelijke grond.''


Ontreddering bij Reseco
De vernietiging van de verkoop van de nijverheidsgrond heeft grote gevolgen voor Reseco. Bekend is dat de huidige Reseco-vestigingsplaats in de Sint-Cornelisstraat door de stad werd aangekocht met het oog op de uitbreiding van de naastgelegen politiekazerne. In ruil werd aan Reseco nijverheidsgrond in de ambachtelijke zone verkocht.

Het was even slikken voor Reseco-zaakvoerder Jean François Dopchie, toen hij het nieuws vernam.,, Ik ben nog niet in kennis gesteld van het ministerieel besluit. Ik betaalde het gebruikelijke voorschot bij de ontwerpakte van de verkoop. Waar moet ik nu investeren? Drie mensen stonden op het punt hier binnenkort aan de slag te gaan. Een nieuwe bestelwagen werd aangeschaft. Eind september moet ik mijn pand in de Sint-Cornelisstraat verlaten.''

Corrigeer

MEER NIEUWS