Van Grembergen maakt wandeling in Sint-Michiels

Bescherming Chartreusegebied staat hoofdkwartierenzone niet in de weg


Vlaams minister van Monumenten en Landschappen, Paul Van Grembergen ondertekent weldra een ministerieel besluit om de vele archeologische sporen in het Chartreusegebied te beschermen als archeologisch monument. Daarnaast zal de site met de historische hoeve Groot Magdalenagoed als dorpsgezicht beschermd worden.

Dat liet de minister weten nadat hij dinsdagmiddag op uitnodiging van het Groene Gordelfront een archeologische wandeling in het Chartreusegebied maakte.

Wat archeologisch het meest indruk op hem maakte was het grachtencomplex in de vorm van een dubbele ovaal. In Vlaanderen, maar ook in de buurlanden, is geen tweede voorbeeld gekend. Mogelijk had het een rituele functie en maakt het deel uit van een begraafplaats uit de middenbronstijd waarvan in de onmiddellijke buurt sporen zijn gevonden.

,,Over de juiste interpretatie en/of datering van dit belangrijke archeologische complex kan slechts een uitspraak gedaan worden na grondig archeologisch onderzoek. De aanwezigheid van een necropool uit de middenbronstijd is in ieder geval heel waarschijnlijk'', meent Van Grembergen.

Met zijn beschermingsbesluit wil Van Grembergen de archeologische resten ter plekke bewaren, maar ,,indien een dergelijke bewaring niet gegarandeerd kan worden, dwingt de bescherming voldoende tijd en middelen af om het gehele complex te onderzoeken en te documenteren via archeologische opgravingen'', luidt het.


Open ruimte
Het beschermingsbesluit moet er ook voor zorgen dat er bij de eventuele realisatie van een hoofdkwartierenzone in het Chartreusegebied minstens rekening wordt gehouden met het archeologisch aspect.

Het beschermingsbesluit dwarsboomt in geen geval de inplanting van een headquarterszone, maar als het van het Groene Gordelfront (GGF) afhangt, komt er geen hoofdkwartierenzone.

,,Het GGF is het in essentie te doen om het behoud van deze groene open ruimte rond stedelijk gebied. Dat is ook relevant voor de Brugse bevolking én voor het marketingverhaal van Brugge, want steden als Gent hebben zo'n open ruimte niet'', aldus voorzitter Karel Ameye van de Brugse Minaraad.

Corrigeer

MEER NIEUWS