Nieuwe rector voor Bloedbasiliek

BRUGGE -
Libert Bruneel wordt rector van de Heilige Bloedbasiliek in Brugge. Hij blijft ook streekvicaris van het Centrum. Sabien Lagrain wordt inspecteur-adviseur godsdienst in het basisonderwijs. Pol Remaut wordt aalmoezenier van het RVT H.-Hart in Kortrijk. Francis Jacobs, leraar aan het Sint-Stanislascollege in Poperinge, wordt op zijn beurt vanaf 1 november voltijds inspecteur godsdienst voor het basis- en secundair onderwijs. Jacques Michielssens wordt inspecteur-adviseur godsdienst voor het secundair en hoger onderwijs. Rudy Raes, nieuw gewijd permanent diaken, is benoemd tot medeverantwoordelijke voor de pastoraal van de Sint-Pietersparochie en Sint-Katarinaparochie in Kuurne. Hij wordt tevens projectmedewerker in de dienst voor evangelisatie. André Maeghe, ook een nieuw gewijd permanent diaken, wordt medeverantwoordelijke voor de pastoraal in de federatie Moerkerke. (FDV)Corrigeer

MEER NIEUWS