De Sleutel opent nieuw doorgangshuis in Kerkhoflei in Mechelen

Opvang voor jonge drugsverslaafden

MECHELEN -
De Sleutel, de vzw die zich toelegt op de begeleiding van drugverslaafden, opent een nieuw opvangcentrum in de Mechelse Kerkhoflei. Vanaf begin november worden daar minderjarige drugsverslaafden opgevangen uit de gesloten instellingen van Mol, Ruiselede en Everberg. De jongeren zullen er zes weken tot drie maanden verblijven.

De nieuwe instelling start onder de naam Jongeren Oriëntatie Centrum (JOC) . Er is ruimte voor tien jongens tussen 12 en 18 jaar. Tijdens hun kortstondig verblijf wordt hun drugsprobleem in kaart gebracht en gewerkt aan hun motivatie om af te kicken. Dan volgt een advies en eventueel doorverwijzing naar andere hulpverleningscentra.

Het nieuwe centrum richt zich vooral op jongeren uit de gesloten instellingen die door hun frequent drugsgebruik in de criminaliteit zijn beland. De Vlaamse overheid, die het project subsidieert, hoopt dat op die manier in Mol, Ruiselede en Everberg méér ruimte vrijkomt voor 'echte' criminelen.

,,Dankzij de acute nood aan bijkomende plaatsen in de gesloten instellingen heeft de overheid eindelijk middelen vrijgemaakt om een reeds lang bestaand probleem in de Bijzondere Jeugdbijstand op te lossen'', zegt Johan Maertens, algemeen directeur van De Sleutel. ,,Voor jongeren die door hun drugsprobleem in de criminaliteit zijn terechtgekomen, kan nu een weg gezocht worden naar gespecialiseerde hulpverlening. Hen zondermeer opsluiten biedt immers geen enkele oplossing.''


Overlast
Het nieuwe opvangcentrum wordt tijdelijk gehuisvest in de voormalige pastorij van de Sint-Gomarusparochie in de Kerkhoflei. Op termijn verhuist de instelling naar een andere locatie in de stad. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar een geschikt pand.

Het JOC is een open instelling. De residerende jongeren worden dus niet opgesloten of bewaakt. Hoeft de buurt zich zorgen te maken over overlast?

,,De ervaring leert ons dat een opvangcentrum voor verslaafden weinig of geen problemen met zich meebrengt voor de omwonenden'', zegt Didier Moray van De Sleutel, die het centrum gaat leiden. ,,En als een jongere gaat lopen, zal hij heus niet zo dom zijn om in de buurt van het centrum te blijven rondhangen. We plannen hoedanook overleg met onze buren. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.''

Schepen van welzijn Ali Salmi juicht namens het stadsbestuur het initiatief toe. ,,In het centrum zullen ook verslaafde en criminele jongeren uit Mechelen opgevangen worden'', zegt hij. ,,We hebben er dus alle belang bij om het project te ondersteunen.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees