Hugo Marsoul stapt uit de politiek

DIEST -
Hugo Marsoul, gemeenteraadslid van de oppositiepartij DDS verlaat om persoonlijke en familiale redenen de politiek. ,,Het heeft lang genoeg geduurd en vandaag geef ik de fakkel over aan de jonge mensen binnen de partij die klaar staan om mijn taak over te nemen,'' vertelt Marsoul. Kris Drijvers zal Hugo Marsoul vervangen binnen de gemeenteraad en zal niet langer als raadslid bij het OCMW zetelen.

Hugo Marsoul heeft er een lange politieke carrière op zitten. Achttien jaar heeft hij de stad Diest mee geleid en sinds 2000 zetelde hij als gemeenteraadslid binnen de oppositiepartij DDS. In 1976 is Hugo Marsoul voor de eerste opgekomen bij de gemeenteverkiezingen. Zes jaar later werd hij schepen en van 1988 tot 2000 was hij burgemeester van Diest. Hij is daarnaast ook negen jaar als Vlaams volksvertegenwoordiger actief geweest. ,,Het is lang genoeg geweest voor mij,'' vertelt hij. ,,Ik heb samen met een groep collega's mijn best gedaan om dingen te realiseren voor de Diestse gemeenschap. Aan mijn politiek mandaat binnen het parlement heb ik zeker ook positieve herinneringen. Ik heb weinig concessies gedaan. De voorwaarde voor mij was steeds dat de mensen zelf er zich zo goed mogelijk bij konden voelen. Sociale integratie was voor mij heel belangrijk, zeker ook naar de migranten toe. Diest en de randgemeenten zijn in die 18 jaar ingrijpend veranderd,'' gaat Hugo Marsoul verder. ,,Het was een periode waarin we concepten hebben gerealiseerd die vorm en inhoud gaven aan Diest, vooral op het vlak van ruimtelijke ordening, leefmilieu- en jeugdbeleid zoals het recyclagepark, de bibliotheek en het stadsarchief, de renovatie van de jeugdherberg. Alleen al in de vorige legislatuur zijn er 25 straten vernieuwd in de binnenstad. De dorpskernen kregen terug een gezicht, de kerken en pleintjes werden aangepakt, we zorgden voor veilige wegverbindingen en ontmoetingscentra.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees