Plannen fietsers en voetgangers spoortunnel Vertrijk veranderd

,,NMBS moet gemaakte afspraken nakomen''


Jaren geleden kreeg het gemeentebestuur van Boutersem een aantal compensaties toegewezen als vergoeding voor de last die het HSL-project op het grondgebied met zich zou meebrengen. De te smalle en te kleine brug in de buurt van het station van Vertrijk zou ondermeer aangepast worden in functie van het toekomstig mobiliteitsplan. Nu de HSL een spoor trekt door de gemeente en de eerste treinen rijden, worden de afgesproken voorwaarden teruggeschroefd door de NMBS.

Dat kan volgens schepen Marcel Meys niet. ,,De NMBS moet zich aan eerder gemaakte afspraken houden en nu niet terugkrabbelen'', meent de schepen.

De Provinciale auditcommissie (PAC) keurde net de oriëntatienota rond de opmaak van het mobiliteitsplan in Boutersem goed. ,,Een belangrijk element in die context was dat de NMBS eindelijk werk wil maken van een oude belofte. Voor de renovatie van het station in Vertrijk en het verbreden van de brug onder de spoorweg in de Stationstraat -- de alomgekende mollenpijp -- leverde de gemeente reeds eerder een bouwvergunning af. De herwaardering van de hele stationsomgeving kunnen we alleen maar toejuichen'', aldus schepen Meys.


Compensaties
Het college probeert de NMBS nochtans bij te sturen. ,,Bij de voorbesprekingen rond de aanleg van de HSL op het grondgebied van Boutersem werden duidelijke afspraken gemaakt over compenserende maatregelen waarvan de inwoners van de gemeente en de treingebruikers konden genieten. Van die compensaties wordt nu gedeeltelijk afgestapt en dat kan en zal de gemeente niet aanvaarden'', luidt het bij het schepencollege.

De NMBS voorziet de verbreding van de brug nu aan één zijde met een afgescheiden, vrij smal fiets- en voetpad. Dat betekent meteen dat de zwakke weggebruikers de drukke Stationstraat nog zullen moeten oversteken. Het is een belangrijke toegangsweg naar de gemeenschapsschool en de gemeentelijke basisschool.


Twee zijden
,,Onze vraag en onze eisen waren altijd duidelijk. We wilden aan beide zijden van het wegdek een afgescheiden fiets- en voetpad zoals dit tijdens een infovergadering door de vertegenwoordigers van de NMBS werd voorgesteld en goedgekeurd. De kosten lopen voor de NMBS wel op maar dat wist men bij de besprekingen eerder ook. Een veilige en aantrekkelijke stationsomgeving is tenslotte een aanmoediging voor het treingebruik'', wil schepen Meys kwijt. Hij vindt het bijzonder spijtig dat het jarenlang aanslepende probleem nu niet opgelost raakt.

Het Boutersemse schepencollege is voorzichtig bij de beoordeling van het NMBS-voorstel omdat men vreest dat het dossier anders wel eens in de koelkast kan terechtkomen.

Naast de aanpassing van de spoorwegbrug wil de NMBS ook de perrons van het station vernieuwen. Het gaat hierbij over de vernieuwing van de toegang en de trappen tot de perrons en de bouw van diefstalveilige fietsstallingen. De huidige goederenkoer -- op het perron richting Leuven -- wil de NMBS uitbouwen tot een volwaardige parking. Het plan wordt positief onthaald door de treingebruikers.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees