Project Steenovens krijgt groen licht in Sint-Amands

SINT-AMANDS -
Het Steenovensproject werd goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. De vervallen hoeve op de site Steenovens wordt door kansarmen en langdurig werklozen gerestaureerd om dag- en verblijfsrecreatie mogelijk te maken.

Het project omvat volgens het schepencollege doelstellingen van sociaal, cultureel, toeristisch-recreatief en natuureducatief belang. De oppositie beoordeelt de zaak anders. Volgens de oppositie krijgen de privé-initiatiefnemers de zaak niet rond en wordt de gemeente dan maar ingeschakeld om eventueel de nodige percelen te onteigenen.

Burgemeester De Smedt onderstreepte tijdens de jongste gemeenteraadszitting dat het gewestplan Mechelen al in 1976 voor de site Steenovens een recreatief doel zag. ,,De Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon (KVNS) vond diverse partners bereid om de oude, in verval geraakte hoeve aan te pakken en op die manier het erfgoed te herstellen. Kansarmen en langdurig werklozen zouden het gebouw opknappen. Het ligt in de bedoeling deze mensen nadien in het arbeidscircuit te brengen.''

De VDAB werkt aan het opzet mee. Natuurpunt ziet kansen op ecologisch vlak. Het KMI wil een weerstation in de buurt en de volkssterrenwacht Urania stelt een kijker te beschikking.


Geen commerciële uitbating
Vooraleer het project van start kan gaan, moet de gemeente de site verwerven. De gemeente zou de gronden dan doorgegeven aan de KVNS. ,,Dit project lijkt ons dermate interessant dat we, als een aankoop van de nodige percelen in der minne niet zou lukken, eventueel tot onteigening bij hoogdringendheid zouden willen overgaan'', verklaarde de burgemeester. ,,Het mag evenwel duidelijk zijn dat een commerciële uitbating niet kan. Rondleidingen in het kader van de activiteiten van de diverse partners of natuurklassen, mogen wel. Er wordt geen geasfalteerde weg aangelegd naar het terrein. Er komt evenmin een parking. Alleen trekkershutten kunnen een plaatsje krijgen''.

De VLD ging in de aanval, samen met de socialistische fractie en Aimé De Decker (LOS). ,,Er zijn met de partners al een heleboel vergaderingen geweest. Als blijkt dat de zaak niet lukt, dan wordt het gemeentebestuur ingeschakeld. Het plan is financieel erg onzeker. Wat wil en kan men investeren? Wat zijn de engagementen van OCMW en gemeente? Wij zien hier belangenvermenging met privé-personen en eisen daarom meer informatie en waarborgen.'' De oppositie had het ook moeilijk met de timing en vroeg uitstel tot de raad van september. Het dossier werd goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. Aimé De Decker onthield zich.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees